Vitajte na stránkach Alterum Medica!

Adresa: Varšavska 1, 831 03 Bratislava 3
  Tel.: 0907-777-008

Analýza postavy a kontrola v priebehu vášho snaženia sa o krajšiu a zdravšiu postavu s InBody 230

Jedno z najlepších a najpresnejších meraní zloženia ľudského tela.

Princíp metódy merania na InBody je unikáty na rozdiel od iných bioimpedančných prístrojov. Používa priame meranie segmentov (DSM-BIA = svetovo patentovaná technológia). Má 8 dotykových elektród. Vďaka svojej unikátnej technológii nepoužíva empirické odhady, ale pracuje s faktickým meraním. Preto pre výsledok merania nie je dôležitý vek, pohlavie ani športová aktivita klienta. Ako jediný prístroj interpretuje nielen výsledky merania, ale tiež „normálne rozmedzie“ nameraných veličín, teda hodnotu, kde by sa mal klient vyskytovať

jedno z najlepších a najpresnejších meraní zloženia ľudského tela.

Princíp metódy merania na InBody je unikáty na rozdiel od iných bioimpedančných prístrojov. Používa priame meranie segmentov (DSM-BIA = svetovo patentovaná technológia). Má 8 dotykových elektród. Vďaka svojej unikátnej technológii nepoužíva empirické odhady, ale pracuje s faktickým meraním. Preto pre výsledok merania nie je dôležitý vek, pohlavie ani športová aktivita klienta. Ako jediný prístroj interpretuje nielen výsledky merania, ale tiež „normálne rozmedzie“ nameraných veličín, teda hodnotu, kde by sa mal klient vyskytovať

Výsledky základnej analýzy:

 • Telesná voda, telesný tuk, svalová hmota, beztuková hmota, váha

 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)

 • Vyrátanie vašej minimálnej kalorickej potreby na deň (BMR- bazálny metabolizmus)

 • Hodnotenie tukovej a svalovej hmoty

 • Meranie v jednotlivých telesných častiach stanovené každou frekvenciou zvlášť

 • Energetický výdaj pri pohybových aktivitách

Výsledky komplexnej analýzy:

 • Vnútrobunková voda, mimo bunková voda, proteíny, minerály v kostiach, v krvi, tuková hmota

 • Svalová hmota v jednotlivých častiach tela a percentuálne vyjadrenie

 • Edém, edém v jednotlivých častiach tela

 • Oblasť telesného tuku (rastový graf pre klientov pod 18 let)

 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk, edém)

 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza

 • Cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity

 • História (výsledky z 10 testov) a porovnanie

 • Impedancia v jednotlivých častiach tela je stanovené každou frekvenciou zvlášť

 • Obvody jednotlivých častí tela: krk, L+P horná končatina, L+P dolná končatina, hrudník, pas, boky…

Príprava na meranie:

1. Meranie sa robí  2,5 – 3 hodiny pred,  alebo po jedle. 
Je to z toho dôvodu, že hmota jedla sa ráta ako váha a môže byť príčinou chyby pri meraní.

2. Pred meraním  je treba použiť toaletu.

Napriek tomu, že stolica a moč nie sú zahrnuté ako prvky zloženia tela, ich objem je do váhy pripočítaný. To môže viesť k biologickej chybe.

3. Tesne pred meraním by ste nemali cvičiť.

Namáhavé cvičenie alebo prudké pohyby môžu spôsobiť dočasné zmeny v zložení tela.

4.  Pred meraním ostaňte v kľude stáť asi päť minút.

V prípade, že sa test robí ihneď po ležaní alebo po dlhšom sedení, môžu byť mierne zmeny v jeho výsledkoch. Je to z toho dôvodu, že telesná voda má tendenciu sa sťahovať do dolných končatín, keď osoba sedí, alebo v prípade, že sa postaví.

5.  Test sa nemôže robiť tesne po sprchovaní alebo saunovaní.

Potenie spôsobuje dočasné  zmeny v zložení tela meranej osoby.

6.  Odložte všetky kovové ozdoby a šperky.

7.  Test sa nemôže robiť  počas menštruačného cyklu.

U žien dochádza v jeho priebehu k  zvýšeniu telesnej vody.

8. Test by sa ma robiť pri normálnej teplote , lebo ľudské telo je pri nej stabilné.

Opakované merania je treba plánovat´ v tom istom čase a za tých istých podmienok.

9.  Meranie nemôžu absolvovat´ tehotné ženy a klienti s kardiostimulátorom.

 

Príklad výsledku:

In Body web zzzzz_html_7483277b
Možnosť porovnaní meraní v časovom odstupe:

In Body web zzzzz_html_364c3aca

Zloženie tela:

In Body web zzzzz_html_m43cfcfae

Vyváženosť postavy:

In Body web zzzzz_html_4667202b

Retencia /zadržiavanie/ vody v tele:

In Body web zzzzz_html_m46b2dd43

Svalová hmota x tuk:

In Body web zzzzz_html_m3011b3f5

Viscerálny /medzi orgánmi/ tuk :

In Body web zzzzz_html_m72a66f4In Body web zzzzz_html_6ad1fdff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóza obezity:

In Body web zzzzz_html_m1af736b1