Vitajte na stránkach Alterum Medica!

Adresa: Varšavska 1, 831 03 Bratislava 3
  Tel.: 0907-777-008

Analýza srdca v 3D vizualizácii

Analýza srdca v 3D vizualizácii

CardioDM-06® (Heart Vue ™) sa významne odlišuje od tradičných EKG analyzátorov, pretože je založený na novom prístupe k analýze signálov EKG – metóda EKG Dispersion Mapping (EKG DM).

EKG DM je analýza disperzií nízkoamplitúdového signálu EKG oscilácií v určitých intervaloch komplexu PQRST, ktoré v štandardných metódach analýzy EKG nenájdete.

Preto umožňuje:

  • detegovať a lokalizovať prítomnosť patologických zmien na srdci už v skorých štádiách
  • detekovať aj malé metabolické odchýlky /presuny elektrolytov, ATP (adenozíntrifosfát) koncentrácie/ a ďalších parametrov metabolizmu, ktoré predchádzaju ischemickému poškodeniu srdca.
  • poskytuje vyššiu citlivosť a špecifickosť pre srdcové diagnózy /pri ICHS citlivosť 80 a špecifita 75/. V závislosti od patológie, táto citlivosť prístroja predčí štandardné EKG analyzátory o 7-50 krát.
  • umožňuje efektívnejšie rozlíšiť poruchy rytmu od napätia, nekľudu klienta
  • využíva nové informácie z EKG fluktuácií zvyčajne ignorované ako “šum” od bežných EKG prístrojov.
  • umožňuje rýchle rozpoznanie a odhad srdcového stavu
  • zobrazuje abnormality srdca alebo stres v 3D vizualizácii na miesto únavného merania a logickej analýzy ako je to u štandardného EKG.
  • hodnotí stabilitu súčasného stavu srdca. Toto je nesmierne dôležitá, pretože srdce s veľkými odchýlkami môže byť ustálené (títo pacienti často žijú dlhý život), a naopak, srdce s malými odchýlkami môže byť extrémne nestabilné a pokles nebezpečne nečakané recidívy.
  • zlepšuje sledovanie priebehu liečby vďaka 3D vizualizácii
  • poskytuje oveľa lepšie diagnostické údaje v porovnaní s automatickým EKG.

Výsledok vyšetrenia:

Výsledkom Heart Vue nie je len bežný EKG záznam, ale i mapa a analýza disperzií srdca – hodnôt zmien srdca, tzv. srdce portrét /3D vizualizácia/. Analýza sa vykonáva počas 30-60 sekúnd nepretržité monitorovanie EKG signálu.

Portrét srdca:

cardiovisor web_html_1e62cd5b

Výsledok elektrickej stability srdca – diferenciálna diagnostika arytmie, dysrytmie srdca

cardiovisor web_html_m4d376d41

Príklady nálezov:

cardiovisor web_html_m45e17099

Normálny obraz srdca

cardiovisor web_html_m9de21bd

ICHS – Ischemická choroba srdca

cardiovisor web_html_244a6aba

ICHS, prekonaný infarkt myokardu, hypertrofia ľavej komory

cardiovisor web_html_58cc75ba

ICHS, fibrilácia predsiení, arteriálna hypertenzia, opakovaný infarkt myokardu /IM/

cardiovisor web_html_4fa86c7b

ICHS, prekonaný IM, Diabetes mellitus v anamnéze klienta

cardiovisor web_html_5e4709b2

Fibrilácia predsiení, metabolické zmeny srdca

cardiovisor web_html_m6adf561

Asymetrická hypertrofia, kardiomyopatia, blok Tawarového ľavého ramienka

cardiovisor web_html_m4a130b65

Akútny IM, hypokinéza na zadnej strane srdca

cardiovisor web_html_m11112d06

Porucha srdcových chlopní

cardiovisor web_html_5e4709b2

Kombinovaná choroba srdca, fibrilácia predsiení, metabolické odchýlky

cardiovisor web_html_m76248614

ICHS, prekonaný IM, stenokardie, aorto – koronárny bypass