Vitajte na stránkach Alterum Medica!

Adresa: Varšavska 1, 831 03 Bratislava 3
  Tel.: 0907-777-008

All posts by Webmaster

SW Max Pulse new

Neinvazívne vyšetrenie variability srdcovej frekvencie,  kvantitatívne zhodnotenie autonómneho nervového systému (ANS) vrátane zhodnotenia priechodnosti malých a hrubých ciev a úrovne stresového zaťaženia

1. Vyšetrenie rovnováhy autonómneho nervového systému a analýza stresového zaťaženia

– neinvazívne vyšetrenie, ktoré nás o informuje o prediktoroch nešpecifického zdravotného rizika

 • Analýza bilancie autonómneho /vegetatívneho/ nervového systému – poukazuje na riziká stresových ochorení /depresie, úzkosť, nespavosť, bolesti hlavy, únava/, kardiovaskulárnych ochorení / hypertenzia, ateroskleróza, IM/ infarkt myokardu alebo, CMP/ cievna mozgová príhoda/, rozvoja inzulínovej rezistencie, či diabetes mellitus 2.typu
 • Variabilita srdcovej frekvencie– ukazovateľ biologického starnutia a prítomnosť arytmií
 • Úroveň stresového zaťaženia a miera odolnosti voči stresu

O strese je nutné hovoriť, pretože sa považuje za jeden y hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.

V menšej miere nie je stres škodlivý, naopak umožňuje adaptáciu a zvyšovanie výkonu, prispôsobovanie sa ťažším podmienkam. Telo sa s ním vyrovná.

Ak však stres trvá dlhšie alebo sa často opakuje, dochádza k včerpaniu adaptačných mechanizmov, čo má škodlivé účinky pre telo aj psychiku. Dochádza k vzniku psychosomatických ochorení. Pychická záťaž sa prejaví ochoreniami, ktoré s ňou zdanlivo nesúvisia.

i_7f5ad8a90e1a5a10_html_335fdd11

2. Fotopletysmografické vvšetrenie ciev

Neinvazívne vyšetrenie, ktoré informuje o stave periférneho cievneho systému /malých ciev/,  stave kardiovaskulárneho systému/hrubé cievy a srdce/ a úrovni kôrnatenia tepien /aterosklerózy/

i_7f5ad8a90e1a5a10_html_7b0d9ab0

Vyhodnotenie APV /akcelerovaná pulzná vlna/

i_7f5ad8a90e1a5a10_html_ad1c245

Vyhodnotí srdcový výkon, elasticitu, pružnosť ciev, zbytkový objem krvi / čím sú cievy menej pružné, tým viac krvi v nich zostáva, dochádza k hromadeniu krvi, nižšiemu srdečnému výdaju a preťažovaniu srdca/.

Vyhodnotenie úrovne aterosklerózy:

Page-3-Image-6

 

Ateroskleróza – tvorba aterosklerotického plátu=zhrubnutie a zníženie elasticity tepien, predovšetkým látok tukovej povahy, krvných buniek, fibrotického tkaniva, a druhotne vápnika na steny tepien.

Ateroskleróza vedie k rade závažných komplikácií ako je IM /infarkt myokardu/ alebo CMP / cievna mozgová príhoda/

Priebeh vyšetrenia:

Vyšetrenie je neinvazívne, trvá dve minúty.

Nevyžaduje si žiadnu zvláštnu prípravu.

Využívame ho ako súčasť vyšetrenia spolu s neinvazívnym analyzátorom krvi ANESA. – prejsť na „celkové vyšetrenie krvi a stavu vnútorných orgánov“

Výsledok vyšetrenia:

Analýza 1. – Správa o stave stresu:

Analýza 2. – Fotopletysmografické vyšetrenie ciev:

Prripravila : Mgr. Mrenková Lucia

Viac

Termovízia

diferenciálna diagnostika zápalových a funkčných porúch svalov, kĺbov, kostí, ciev a nervov, tkanív ľudských orgánov / štítna žlaza, pečeň, obličky, mozog /

Raynaudov sy.

– neinvazívna zobrazovacia diagnostická metóda, ktorá v reálnom čase zaznamenáva teplotné vzorce a teplotné asymetrie v rôznych lokalitách tela a tak pomáha diferencovať patologické procesy celého radu chorôb,  predchorobných stavov ešte pred objavením sa morfologických zmien v tkanivách a lézie/ poškodenia/ muskulo-skeletárneho systému.

U zdravých ľudí je distribúcia tepla na povrch ľudského tela stabilná a pre jedinca tak charakteristická ako otlačok prsta. Rôzne lokality organizmu majú svoje charakteristické tepelné vzorce. Každá odchýlka od fyziologického tepelného vzorca alebo teplotné asymetrie svedčia pre patologické zmeny, poškodenia.

Zobrazuje:

 • povrchovo uložené orgány: prsníky, štítna žľaza, vonkajšie pohlavné orgány, povrchový žilový systém
 • jednotlivé lokality pohybového aparátu: ramená, paže, chrbtica, SI kĺby, kĺby členkové, kolenné,stehná, predkolenia, tvár, hlava, krk, hrudník, brušná stena

Diagnostické možnosti:

 • Ochorenia s bolestivým prejavom: dá sa určiť, či ide o bolesť spôsobenú zápalom, neurologickým poškodením, nekrózou, ischémiou, alebo kancerogénnou a neoplastickou angiogenézou, myofaciálny bolestivý syndróm
 • Poškodenia svalov, šliach, ruptúry kĺbneho púzdra, podvrtnutia, natiahnutia, natrhnutia
 • Funkčné kĺbové blokády :odlíšenie mechanickej príčiny od poškodenia ligamenta
 • Vasomotorická bolesť hlavy, atypická tvárová bolesť
 • Neuropatie u diabetikov a hroziace ulcerácie
 • Úžinové syndrómy: sy.karpálneho tunela /carpal tunel sy/, hrudný úžinový sy./thoracic outlet sy. – TOS/ atď
 • vasospastický Raynavdov sy.
 • venózne insuficiencie
 • artritídy rôzneho typu a pôvodu /Reumatoidná artritída, dnavá Artritída /DNA/
 • pozorovanie efektívnosti terapeutických intervencií
 • cysty, fibrózne časti tkaniva, mastitídy, dysplázie, nádory prsníkov.

Termografické vyšetrenie prsníkov

Termografickým vyšetrením prsníkov dokážeme identifikovať

 • cysty,
 • fibrózy
 • mastitídy,
 • dysplázie
 • nádory prsníkov

Slúži na identifikáciu stavu prsného tkaniva u žien všetkých vekových kategórií, všetkých veľkostí prsníkov, u tehotných žien, žien s prsnými implantátmi.

Asymetrické oblasti (t.j. rozdiel 1 st. Celzia) už s vysokou pravdepodobnosťou poukazujú na prítomnú patológiu. Termografia rozozná zhluk okolo 256 rakovinových buniek, mamograf naproti tomu dokáže detegovať rakovinu až vtedy, keď existuje zhluk s počtom asi 4 miliardy buniek. Odhaduje sa, že termografia dokáže detegovať rakovinovú formáciu až o 6 rokov skôr, než sa to podarí s pomocou mamografie.

Ženské prsia bežne nevyžarujú veľa tepla. Ak sú zdravé, na termografickej snímke vykazujú svetlomodré odtiene. Tieto sú indikáciou nízkych teplotných hladín. Ak sa ale objavia červené, oranžové alebo žlté škvrny, môžu indikovať prítomnosť patológie a mali by byť podrobnejšie analyzované. Dlhodobé štúdie preukázali priemernú citlivosť a špecifickosť až na úrovni 90%. Výsledky ukazujú, že pretrvávajúci abnormálny termogram indikuje 22-násobne vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka.

Metóda:

Moderná metóda infračervenej termografie, ktorá zachytáva infračervené žiarenie z povrchu organizmu vo forme obrazového záznamu. Tepelný zobrazovací systém SVIT drží rekord v tepelnej citlivosti s klasickými medicínskymi tepelne zobrazovacími systémami – štandardná odchýlka šumu v režime bežnej prevádzky prístroja na väčšine matričných prvkov korešponduje s teplotou približne 0,025 °C

Princíp:

Bezkontaktné snímanie tepelného žiarenia produkovaného ľudským teplom, ktoré sa vizualizuje a diagnostikuje pomocou špeciálnej termovíznej kamery SVIT

Výhody:

 • absolútna neškodnosť
 • vysokú citlivosť – kvalitná interpretovateľnosť
 • pokladá sa za prvotnú vyšetrovaciu metódu, predchádzajúcou všetky ďalšie vyšetrovacie metódy – aktívne/napr. sono/ , či invazívne
 • bez kontraindikácií, okrem nedisciplinovaného pacienta, ktorý nedodrží podmienky pred vyšetrením
 • pozorovanie efektivity liečby

Príprava na vyšetrenie:

24 hodín pred vyšetrením musia byť vysadené steroidy, blokátory sympatiku, vasodilatačné mediátory, opiáty, transdermálne náplaste

12 hodín pred vyšetrením vyhnúť sa akupunktúre, myoskeletátnym technikám, fyzikálnej terapii, elektrodiagnostickému testovaniu

6 hodím pred vyšetrením nepoužívať maste, krémy, bandáže, dlahy

3 hodiny pred vyšetrením nejesť, nepiť a neužívať medikamenty

Ráno pred vyšetrením by sa mal klient osprchovať, koža musí byť čistá, bez krémov, deodorantov a make-up-u.

Príklady diagnostiky, patológie:

Termovízia_html_m6de5357c

Klient s DM II. – riziko ulceróznych zmien / vredov predkolenia/

Termovízia_html_77224c5c

Raynaudov sy.

Pripravila: Mgr. Mrenková Lucia

Viac

Mikrovlnná rádiometria


vysoko citlivá diagnostická metóda funkčného stavu vnútorných orgánov a kože a identifikácia anomálií už v skorých štádiách vzniku

Počítačový diagnostický mikrovlnný rádiometer RTM-01-RES je vysoko citlivý systém, ktorý umožňuje posúdiť funkčný stav tkanív a kostí na základe neinvazívneho merania vnútornej teploty a teploty kože

Zobrazuje a diagnostikuje:

 • Chrbticu (všetky úseky)
 • Kĺby
 • Brušnú dutinu
 • Hrudník
 • Koža (neoplázie, znamienka, jazvy)
 • Slepé črevo
 • Močový mechúr
 • Žalúdok
 • Hlava, krk
 • Malá panva
 • Obličky, nadobličky
 • Pankreas (podžalúdková žľaza)
 • Dolné končatiny
 • Štítna žľaza
 • Prsníky VIAC

Technológia RTM bola tiež úspešne použitá v:

 • Gynekológia (patológia panvových orgánov – maternice a vaječníkov)
 • Endokrinológia a chirurgia (diagnostika karcinómu štítnej žľazy);
 • Neurológia (patológia chrbtice);
 • Urológia (diagnostika karcinómu prostaty a obličiek);
 • ORL (patologické zmeny v prínosových dutínách)
 • Dermatovenerológii (melanóm kože)

Metóda

Metóda RTM-01-RES je založená na meraní intenzity prirodzeného elektromagnetického žiarenia vnútorného tkaniva a kostí v mikrovlných frekvenciách do hĺbky 2 až 7 cm s vysokou presnosťou.

RTM-diagnostika má obrovskú výhodu oproti ostatným diagnostickým metódam.

Už od 70. až 80. rokov sa v medicíne používali termokamery alebo infračervené termografie, ktoré merali teplotu kože v infračervených vlnových dĺžkach.

Skúsenosti ukázali, že v mnohých aplikáciách je žiaduce nielen získať informácie o teplote kože, ale teplote vnútorného tkaniva. To si vyžaduje meranie intenzity žiarenia tkanív vo väčších vlnových dĺžkach.
Poznáme metódu laboratórnej diagnostiky pomocou špecifických antigénov. Avšak, nie je dobré spoliehať sa len na výsledky týchto testov, pretože nie je úplne špecifický. Čo to znamená?
Existujú prípady, keď človek s normálnou hladinou PSA (prostatický antigén špecifický) má rakovinu prostaty. A naopak – s vysokou úrovňou rakovinových buniek, PSA nie je možné zistiť. Nie sú to len ojedinelé prípady.

Jednou z najdôležitejších otázok problematiky diagnostiky RTM bola odolnosť proti rušeniu, pretože elektromagnetické žiarenie tkanív človeka je veľmi slabé (10-14 wattov). Elektronické zariadenia okolo nás, často vydávajú žiarenie oveľa silnejšie. Hlavným zdrojom elektromagnetického rušenia sú osobné počítače, mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia. Je zrejmé, že s každým rokom, úroveň elektromagnetického rušenia v okolí rastie. Prvé vzorky RTM prístroja vyžadovali špeciálne clonenie priestorov a to nebolo vždy možné. Avšak, nedávne pokroky vo vede umožnili skonštruovať prístroj, ktorý môže fungovať bez špeciálneho tienenia. To je prístroj, ktorý v súčasnej dobe používame my.

Výhody:

 • neobmedzená kvantifikácia vyšetrení
 • sledovanie efektívnosti liečby a procedúr
 • absolútna neškodnosť
 • vysoko citlivá diagnostická metóda – presnosť
 • detekcia anomálií už v skorých štádiách vzniku
 • okamžitý výsledok a vizualizácia

Výsledky vyšetrenia mikrovlnnou rádiometriou

ľavá hemisféra                                     pravá hemisféra

Cievna mozgová príhoda – CMP

Karcinóm štítnej žľazy

Melanóm kože

Chrbtica – normálny nález

Chrbtica – zápalový proces v oblasti hrudných /thoracalis/ stavcov

Pečeň                                                                                    Obličky

Pečeň – zápalový proces                                                    Ľavá oblička – zápalový proces

Autor. Mgr. Mrenková Lucia

Viac

Analýza srdca v 3D vizualizácii

Analýza srdca v 3D vizualizácii

CardioDM-06® (Heart Vue ™) sa významne odlišuje od tradičných EKG analyzátorov, pretože je založený na novom prístupe k analýze signálov EKG – metóda EKG Dispersion Mapping (EKG DM).

EKG DM je analýza disperzií nízkoamplitúdového signálu EKG oscilácií v určitých intervaloch komplexu PQRST, ktoré v štandardných metódach analýzy EKG nenájdete.

Preto umožňuje:

 • detegovať a lokalizovať prítomnosť patologických zmien na srdci už v skorých štádiách
 • detekovať aj malé metabolické odchýlky /presuny elektrolytov, ATP (adenozíntrifosfát) koncentrácie/ a ďalších parametrov metabolizmu, ktoré predchádzaju ischemickému poškodeniu srdca.
 • poskytuje vyššiu citlivosť a špecifickosť pre srdcové diagnózy /pri ICHS citlivosť 80 a špecifita 75/. V závislosti od patológie, táto citlivosť prístroja predčí štandardné EKG analyzátory o 7-50 krát.
 • umožňuje efektívnejšie rozlíšiť poruchy rytmu od napätia, nekľudu klienta
 • využíva nové informácie z EKG fluktuácií zvyčajne ignorované ako “šum” od bežných EKG prístrojov.
 • umožňuje rýchle rozpoznanie a odhad srdcového stavu
 • zobrazuje abnormality srdca alebo stres v 3D vizualizácii na miesto únavného merania a logickej analýzy ako je to u štandardného EKG.
 • hodnotí stabilitu súčasného stavu srdca. Toto je nesmierne dôležitá, pretože srdce s veľkými odchýlkami môže byť ustálené (títo pacienti často žijú dlhý život), a naopak, srdce s malými odchýlkami môže byť extrémne nestabilné a pokles nebezpečne nečakané recidívy.
 • zlepšuje sledovanie priebehu liečby vďaka 3D vizualizácii
 • poskytuje oveľa lepšie diagnostické údaje v porovnaní s automatickým EKG.

Výsledok vyšetrenia:

Výsledkom Heart Vue nie je len bežný EKG záznam, ale i mapa a analýza disperzií srdca – hodnôt zmien srdca, tzv. srdce portrét /3D vizualizácia/. Analýza sa vykonáva počas 30-60 sekúnd nepretržité monitorovanie EKG signálu.

Portrét srdca:

cardiovisor web_html_1e62cd5b

Výsledok elektrickej stability srdca – diferenciálna diagnostika arytmie, dysrytmie srdca

cardiovisor web_html_m4d376d41

Príklady nálezov:

cardiovisor web_html_m45e17099

Normálny obraz srdca

cardiovisor web_html_m9de21bd

ICHS – Ischemická choroba srdca

cardiovisor web_html_244a6aba

ICHS, prekonaný infarkt myokardu, hypertrofia ľavej komory

cardiovisor web_html_58cc75ba

ICHS, fibrilácia predsiení, arteriálna hypertenzia, opakovaný infarkt myokardu /IM/

cardiovisor web_html_4fa86c7b

ICHS, prekonaný IM, Diabetes mellitus v anamnéze klienta

cardiovisor web_html_5e4709b2

Fibrilácia predsiení, metabolické zmeny srdca

cardiovisor web_html_m6adf561

Asymetrická hypertrofia, kardiomyopatia, blok Tawarového ľavého ramienka

cardiovisor web_html_m4a130b65

Akútny IM, hypokinéza na zadnej strane srdca

cardiovisor web_html_m11112d06

Porucha srdcových chlopní

cardiovisor web_html_5e4709b2

Kombinovaná choroba srdca, fibrilácia predsiení, metabolické odchýlky

cardiovisor web_html_m76248614

ICHS, prekonaný IM, stenokardie, aorto – koronárny bypass

Viac