Vítejte na stránkách Alterum Medica!

Adresa: Na Úbočí 1353/4, 182 00 Praha 8 - Libeň
  Tel.: +420-602-111-057

All posts by coolmedia

SW Max Pulse new

Neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence, kvantitativní zhodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti tenkých a tlustých cév a úrovně stresového zatížení.

1. Vyšetření rovnováhy autonomního nervového systému a analýza stresového zatížení

– neinvazivní vyšetření, které nás o informuje o prediktorech nespecifického zdravotního rizika

 • Analýza bilance autonomního / vegetativního / nervového systému – poukazuje na rizika stresových onemocnění / deprese, úzkost, nespavost, bolesti hlavy, únava /, kardiovaskulárních onemocnění / hypertenze, ateroskleróza, IM / infarkt myokardu nebo CMP / cévní mozková příhoda /, rozvoje inzulínové rezistence, zda diabetes mellitus 2. typu
 • Variabilita srdeční frekvencie- ukazatel biologického stárnutí a přítomnost arytmií
 • Úroveň stresového zatížení a míra odolnosti vůči stresu

O stresu je nutné mluvit, protože se považuje za jeden z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

V menší míře není stres škodlivý, naopak umožňuje adaptaci a zvyšování výkonu, přizpůsobování se těžším podmínkám. Tělo se s ním vyrovná.

Pokud však stres trvá déle nebo se často opakuje, dochází k včerpaniu adaptačních mechanismů, což má škodlivé účinky pro tělo i psychiku. Dochází ke vzniku psychosomatických onemocnění. Pychická zátěž se projeví onemocněními, které s ní zdánlivě nesouvisejí.

i_7f5ad8a90e1a5a10_html_335fdd11

2. Fotopletysmografické vyšetření cév

Neinvazivní vyšetření, které informuje o stavu periferního cévního systému / tenkých cév /, stavu kardiovaskulárního systému / tlusté cévy a srdce / a úrovni kornatění tepen / aterosklerózy /

i_7f5ad8a90e1a5a10_html_7b0d9ab0

Vyhodnocení APV /akcelerovaná pulzní vlna/

i_7f5ad8a90e1a5a10_html_ad1c245

Vyhodnotí srdeční výkon, elasticitu, pružnost cév, zbytkový objem krve / čím jsou cévy méně pružné, tím více krve v nich zůstává, dochází k hromadění krve, nižšímu srdečnímu výdeji a přetěžování srdce /.

Vyhodnocení úrovně aterosklerózy:

Page-3-Image-6

Ateroskleróza – tvorba aterosklerotického plátu = zbytnění a snížení elasticity tepen, především látek tukové povahy, krevních buněk, fibrotické tkáně, a druhotně vápníku na stěnách tepen.

Ateroskleróza vede k řadě závažných komplikací jako je IM / infarkt myokardu / nebo CMP / cévní mozková příhoda /

Průběh vyšetření:

Vyšetření je neinvazivní, trvá dvě minuty.

Nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

Využíváme jej jako součást vyšetření spolu s neinvazivním analyzátorem krve APM ANESA. – přejít na “celkové vyšetření krve a stavu vnitřních orgánů”

Výsledek vyšetření:

Analýza 1. – Zpráva o stavu stresu:

Analýza 2. – Fotopletysmografické vyšetření cév:

Připravila : Mgr. Mrenková Lucia

Více

Termovize

diferenciální diagnostika zánětlivých a funkčních poruch svalů, kloubů, kostí, cév a nervů, tkání lidských orgánů / štítná žláza, játra, ledviny, mozek /

Raynaudův sy.

– neinvazivní zobrazovací diagnostická metoda, která v reálném čase zaznamenává teplotní vzorce a teplotní asymetrie v různých lokalitách těla a tak pomáhá diferencovat patologické procesy celé řady chorob, předchorobných stavů ještě před objevením morfologických změn v tkáních a léze / poškození / muskulo-skeletárního systému.

U zdravých lidí je distribuce tepla na povrch lidského těla stabilní a pro jedince tak charakteristická jako otisk prstu. Různé lokality organismu mají své charakteristické tepelné vzorce. Každá odchylka od fyziologického tepelného vzorce nebo teplotní asymetrie svědčí pro patologické změny, poškození.

Zobrazuje:

 • povrchově uložené orgány: prsy, štítnou žlázu, vnější pohlavní orgány, povrchový žilní systém
 • jednotlivé lokality pohybového aparátu: ramena, paže, páteř, SI klouby, klouby kotníkové, kolenní, stehna, bérce, obličej, hlava, krk, hrudník, břišní stěna

Diagnostické možnosti:

 • Onemocnění s bolestivým projevem: dá se určit, zda jde o bolest způsobenou zánětem, neurologickým poškozením, nekrózou, ischemií nebo kancerogenní a neoplastickou angiogenezí, myofaciálny bolestivý syndrom
 • Poškození svalů, šlach, ruptury kloubního pouzdra, podvrknutí, natažení, natržení
 • Funkční kloubové blokády: odlišení mechanické příčiny od poškození ligament
 • Vasomotorická bolest hlavy, atypická obličejová bolest
 • neuropatie u diabetiků a hrozící ulcerace
 • úžinové syndromy: sy.karpálního tunelu / Carp tunel sy /, hrudní úžinové sy./thoracic outlet sy. – TOS / atd
 • vasospastický Raynavdov sy.
 • venózní insuficience
 • artritidy různého typu a původu / Revmatoidní artritida, dnavá Artritida / DNA /
 • pozorování efektivity terapeutických intervencí
 • cysty, fibrózní části tkáně, mastitidy, dysplazie, nádory prsů.

Termografické vyšetrení prsou

Termografickým vyšetřením prsů dokážeme identifikovat

 • • cysty,
 • • fibrózy
 • • mastitidy,
 • • dysplazie
 • • nádory prsů

Slouží k identifikaci stavu prsní tkáně u žen všech věkových kategorií, všech velikostí prsou, u těhotných žen, žen s prsními implantáty.

Asymetrické oblasti (tj rozdíl 1 st. Celsia) už s vysokou pravděpodobností poukazují na přítomnou patologii. Termografie rozezná shluk kolem 256 rakovinných buněk, mamograf naproti tomu dokáže detekovat rakovinu až tehdy, když existuje shluk s počtem asi 4 miliardy buněk. Odhaduje se, že termografie dokáže detekovat rakovinovou formaci až o 6 let dříve, než se to podaří s pomocí mamografie.

Ženská prsa běžně nevyzařují mnoho tepla. Pokud jsou zdravé, na termografické snímku vykazují světlemodré odstíny. Tyto jsou indikací nízkých teplotních hladin. Pokud se ale objeví červené, oranžové nebo žluté skvrny, mohou indikovat přítomnost patologie a měly by být podrobněji analyzovány. Dlouhodobé studie prokázaly průměrnou citlivost a specifičnost až na úrovni 90%. Výsledky ukazují, že přetrvávající abnormální termogram indikuje 22-násobně vyšší riziko vzniku rakoviny prsu.

Metoda:

Moderní metoda infračervené termografie, která zachycuje infračervené záření z povrchu organismu ve formě obrazového záznamu. Tepelný zobrazovací systém SVIT drží rekord v tepelné citlivosti mezi klasickými medicínskými tepelně zobrazovacími systémy – standardní odchylka šumu v režimu běžného provozu přístroje na většině matričních prvků koresponduje s teplotou přibližně 0,025 ° C

Princip:

Bezkontaktní snímání tepelného záření produkovaného lidským teplem, které se vizualizuje a diagnostikuje pomocí speciální termovizní kamery SVIT

Výhody:

 • absolutní neškodnost
 • vysoká citlivost – kvalitní interpretovatelnost
 • pokládá se za nejlepší vyšetřovací metodu, oproti všem dalším vyšetřovacím metodám – / např. sono /, či invazivní
 • bez kontraindikací, kromě neukázněného pacienta, který nedodrží podmínky před vyšetřením
 • pozorování efektivity léčby

Příprava na vyšetření:

24 hodin před vyšetřením musí být vysazeny steroidy, blokátory sympatiku, vasodilatační mediátory, opiáty, transdermální náplasti

12 hodin před vyšetřením vyhnout se akupunktuře, myoskeletátnym technikám, fyzikální terapii, Elektrodiagnostické testování

6 hodím před vyšetřením nepoužívat masti, krémy, bandáže, dlahy

3 hodiny před vyšetřením nejíst, nepít a neužívat medikamenty

Ráno před vyšetřením, by se měl klient osprchovat, kůže musí být čistá, bez krémů, deodorantů a make-up-u.

Příklady diagnostiky, patologie:

Termovízia_html_m6de5357c

Klient s DM II. – riziko ulcerózní změn / bércových vředů /

Termovízia_html_77224c5c

Raynaudův sy.

Připravila: Mgr. Mrenková Lucia

Více

Mikrovlnná rádiometrie

vysoce citlivá diagnostická metoda funkčního stavu vnitřních orgánů a kůže a identifikace anomálií už v časných stádiích vzniku

Počítačový diagnostický mikrovlnný radiometr RTM-01-RES je vysoce citlivý systém, který umožňuje posoudit funkční stav tkání a kostí na základě neinvazivního měření vnitřní teploty a teploty kůže

Zobrazuje a diagnostikuje:

 • Páteř (všechny úseky)
 • Klouby
 • Břišní dutinu
 • Hrudník
 • Kůže (neoplazie, znaménka, jizvy)
 • Slepé střevo
 • Močový měchýř
 • Žaludek
 • Hlava, krk
 • Malá pánev
 • Ledviny, nadledvinky
 • Slinivka (slinivka břišní)
 • Dolní končetiny
 • Štítná žláza
 • Prsy Více

Technologie RTM byla také úspěšně použita v:

 • Gynekologie (patologie pánevních orgánů – dělohy a vaječníků)
 • Endokrinologie a chirurgie (diagnostika karcinomu štítné žlázy);
 • Neurologie (patologie páteře);
 • Urologie (diagnostika karcinomu prostaty a ledvin);
 • ORL (patologické změny v nosních dutinách)
 • Dermatovenerológie (melanom kůže)

Metoda

Metoda RTM-01-RES je založena na měření intenzity přirozeného elektromagnetického záření vnitřní tkáně a kostí v mikrovlnných frekvencích do hloubky 2 až 7 cm s vysokou přesností.

RTM-diagnostika má obrovskou výhodu oproti ostatním diagnostickým metodám.

Už od 70. až 80. let se v medicíně používaly termokamery nebo infračervené termografie, které měřily teplotu kůže v infračervených vlnových délkách.

Zkušenosti ukázaly, že v mnoha aplikacích je žádoucí nejen získat informace o teplotě kůže, ale také o teplotě vnitřní tkáně. To vyžaduje měření intenzity záření tkání ve širších vlnových délkách.

Známe metodu laboratorní diagnostiky pomocí specifických antigenů. Nicméně, není dobré spoléhat se jen na výsledky těchto testů, protože nejsou zcela specifické. Co to znamená?

Existují případy, kdy člověk s normální hladinou PSA (prostatický antigen specifický) má rakovinu prostaty. A naopak – s vysokou úrovní rakovinných buněk, PSA není možné zjistit. Nejsou to jen ojedinělé případy.

Jednou z nejdůležitějších otázek problematiky diagnostiky RTM byla odolnost proti rušení, protože elektromagnetické záření tkání člověka je velmi slabé (10-14 wattů). Elektronická zařízení kolem nás, často vydávají záření mnohem silnější. Hlavním zdrojem elektromagnetického rušení jsou osobní počítače, mobilní telefony a další elektronická zařízení. Je zřejmé, že s každým rokem, úroveň elektromagnetického rušení v okolí roste. První vzorky RTM přístroje vyžadovaly speciální clonění prostorů a to nebylo vždy možné. Nicméně, nedávné pokroky ve vědě umožnily zkonstruovat přístroj, který může fungovat bez speciálního stínění. To je přístroj, který v současné době používáme my.

Výhody:

 • neomezená opakovatelnost vyšetření
 • sledování účinnosti léčby a procedur
 • absolutní neškodnost
 • vysoce citlivá diagnostická metoda – přesnost
 • detekce anomálií už v ranných stádiích vzniku
 • okamžitý výsledek a vizualizace

Výsledky vyšetření mikrovlnnou rádiometrií

levá hemisféra                                     pravá hemisféra

Cévní mozková příhoda – CMP

Karcinom štítné žlázy

Melanom kůže

Chrbtica – normálny nález

Páteř – zánětlivý proces v oblasti hrudních / thoracalis / obratlů

Játra                                                                                    Ledviny

Játra – zápalový proces                                                    Levá ledvina – zápalový proces

Autor. Mgr. Mrenková Lucia

Více

Analýza srdce v 3D vizualizaci

Analýza srdce v 3D vizualizaci

CardioDM-06® (Heart Vue ™) se významně liší od tradičních EKG analyzátorů, protože je založen na novém přístupu k analýze signálů EKG – metoda EKG Dispersion Mapping (EKG DM).

EKG DM je analýza disperzí nízkoamplitudového signálu EKG oscilací v určitých intervalech komplexu PQRS, které ve standardních metodách analýzy EKG nenajdete.

Proto umožňuje:

 • detekovat a lokalizovat přítomnost patologických změn na srdci už v ranných stádiích
 • detekovat i malé metabolické odchylky / přesuny elektrolytů, ATP (adenosintrifosfát) koncentrace / a dalších parametrů metabolismu, který předchází ischemickému poškození srdce.
 • poskytuje vyšší citlivost a specifičnost pro srdeční diagnózy / při ICHS citlivost 80% a specifita 75% /. V závislosti na patologie, tato citlivost přístroje předčí standardní EKG analyzátory o 7-50 krát.
 • umožňuje efektivněji rozlišit poruchy rytmu od napětí, neklidu klienta
 • využívá nové informace z EKG fluktuací obvykle ignorovány jako “šum” u běžných EKG přístrojů.
 • umožňuje rychlé rozpoznání a odhad srdečního stavu
 • zobrazuje abnormality srdce nebo stres v 3D vizualizaci oproti únavnému měření a logickým analýzám, jak je tomu u standardního EKG.
 • hodnotí stabilitu současného stavu srdce. Toto je nesmírně důležitá, protože srdce s velkými odchylkami může být ustáleno (tito pacienti často žijí dlouhý život), a naopak, srdce s malými odchylkami může být extrémně nestabilní a pokles nebezpečně nečekané recidivy.
 • zlepšuje sledování průběhu léčby díky 3D vizualizaci
 • poskytuje mnohem lepší diagnostické údaje ve srovnání s automatickým EKG.

Výsledek vyšetření:

Výsledkem Heart Vue není jen běžný EKG záznam, ale i mapa a analýza disperzí srdce – hodnot změn srdce, tzv. srdce portrét / 3D vizualizace /. Analýza se provádí během 30-60 sekund nepřetržité monitorování EKG signálu.

Portrét srdce:

cardiovisor web_html_1e62cd5b

Výsledek elektrické stability srdce – diferenciální diagnostika arytmie, dysrytmie srdce

cardiovisor web_html_m4d376d41

Příklady nálezů:

cardiovisor web_html_m45e17099

Normální obraz srdce

cardiovisor web_html_m9de21bd

ICHS – Ischemická choroba srdce

cardiovisor web_html_244a6aba

ICHS, překonaný infarkt myokardu, hypertrofie levé komory

cardiovisor web_html_58cc75ba

ICHS, fibrilacie předsíní, arteriální hypertenzie, opakovaný infarkt myokardu /IM/

cardiovisor web_html_4fa86c7b

ICHS, překonaný IM, Diabetes mellitus v anamnéze klienta

cardiovisor web_html_5e4709b2

Fibrilácie předsíní, metabolické změny srdce

cardiovisor web_html_m6adf561

Asymetrická hypertrofia, kardiomyopatia, blok Tawarova levého ramínka

cardiovisor web_html_m4a130b65

Akutní IM, hypokineze na zadní straně srdce

cardiovisor web_html_m11112d06

Porucha srdečních chlopní

cardiovisor web_html_5e4709b2

Kombinovaná choroba srdeční, fibrilace síní, metabolické odchylky

cardiovisor web_html_m76248614

ICHS, překonaný IM, stenokardie, aorty – koronární bypass

Více