Vítejte na stránkách Alterum Medica!

Adresa: Na Úbočí 1353/4, 182 00 Praha 8 - Libeň
  Tel.: +420-602-111-057

Elektroimpedanční mamografie

image002

neinvazivní, bezpečná metoda vyšetření prsou určená pro vizualizaci a diagnostiku patologických změn probíhajích v tkáni mléčné žlazy.

Metoda:
Vyšetření se provádí pomocí elektroimpedančního mamografu. Přístroj pracuje metodou elektrické impedanční tomografie (EIT)

 • vizualizuje rozdělení elektrické vodivosti biologických tkaní v několika příčných řezech sledované části těla pacienta a identifikovat tak nádory na získaných zobrazeních v různých hĺoubkách.
 • určuje typ struktury prsu – juvenilný, reprodukční, pre-menopauzální, postmenopauzální
 • vizualizuje, diagnostikuje a dokáže odhalit anomální ložiska v mlíčné žláze už v ranných stádiích vývoje nádoru.

Např. Karcinom „in situ“ – „na místě“ představuje nádor v jeho počátečním stádiu vývoje, který je nativní RTG mamografiÍ prakticky neidentifikovatelný z důvodu jeho velikosti a často takéj pro denzitu tkaniva prsou. V mlíčné žláze se CIS nejčastěji objevuje v duktálních průtocích prsu nebo v lobulární parenchymu. Nádorová buňka využívající glykolýzu při tvorbě energetické molekuly ATP, zároveň produkuje jako vedlejší metabolit kyselinu mléčnou. Následně, kyselina mléčná disociuje čím způsobí změnu pH v intra- a extra- celulárním prostředí nádoru tzn. vodivost samotného novovznikajího ložiska nádorového bujení. Neidentifikovatelný jinými metodami, malý počet nádorových buněk dokáže vyprodukovat dostatečné množství kyseliny, které postačí na identifikaci ložiska nádoru ve stádiu in situ elektroimpedanční metodou.

Prístroj má podstatné výhody v porovnaní so systémami, ktoré realizujú dvojrozmerné mapovanie elektrickej vodivosti. V takých systémoch nie je zabezpečená priestorová rozlišovacia schopnosť do hĺbky. Stav pokožky (škrabance, materské znamienka, podmienky zvlažovania) môžu podstatne ovplyvňovať nasnímané obrázky. Systém MEIK má však zabudovaný realizačný prístup, ktorý používa riešenie spätnej odozvy pre Maxwellové rovnice v kvázistatickej aproximácii. Táto metóda umožňuje rekonštruovať trojrozmerné rozdelenie elektrickej vodivosti (vo forme tomografických rezov v rôznej hĺbke) a takto získať kvalitnejšie a detailnejšie zobrazenia. Používaná schéma meraní robí výsledky vizualizácie prakticky necitlivými voči stavu povrchu pokožky.

Přístroj má podstatné výhody v porovnaní s přístroji, které realizují dvojrozměrné mapování elektrické vodivosti. V těchto přístrojích není zabezpečená prostorová rozlišovací schopnost do hloubky. Stav pokožky (škrábance, mateřské znamínka, podmínky zvlažování) může podstatně ovlivňit nasnímané obrázky. Systém MEIK má zabudovaný realizační přístup, který užívá rešení spětné vazby pro Maxwellové rovnice v kvazistatické aproximaci. Tato metoda umožňuje rekonstrukci trojrozměrného rozdělení elektrické vodivosti (ve formě tomografických řezů v různé hĺoubce) a takto získat kvalitnější a detailnější zobrazení. Používané schéma měření umožní získat výsledky vizualizace prakticky necitlivé vůči stavu a povrchu pokožky.

Průběh a příprava na vyšetření:
Samotné měrení elektroimpendance se realizuje přiložením měřící sondy přístroje k mlíčné žláze tak, aby bylo co možná největší počet elektrod v kontaktu s pokožkou, a lehkým přitlačením sondy směrem k žebrům. V procesu scanování přístroj střídavě injektuje do těla pacienta slabý střídavý elektrický proud (0,5 mA) o frekvencii 50 kHz a snímá příslušné rozdělení elektrických potenciálů na jeho povrchu. Získané údaje sa potom využívajú na rekonstrukci elektroimpendančního zobrazování s pomocí matematických algoritmů. Do panelu 256 elektrod je instalovaná světelná dioda, její světelná skvrna pomáha přesně umístit střed matrice nad požadovaným úsekem těla pacienta.

Merania trvá približne 20 vteřin, signál je ihned počítačově zpracovaný a zobrazený. Toto počítačové zpracování velmi usnadní stanovení diagnózy.

Příprava na vyšetření: Prsy musí být čisté, bez deodorantů a krémů, pleťových mlík

Výhody diagnostiky:

 • absolutní neškodnost – bez RTG žáření
 • neomezená opakovatelnost vyšetření – důležité v diferenciální diagnostice mastopatií
 • kompletní informace
 • bezbolestnost – prso není stlačené jako při nativní mamografii
 • pro dívky a ženy bez obmezení věku
 • velmi účinná pro diagnózu benigních a maligních nádorů mléčné žlázy.
  Citlivost (podíl pacientů, u kterých se choroba určených frekvencí příznaků nebo symptomů) – více jak 76%, specifičnost (hodnotit žádné příznaky u zdravých lidí) 75%. Pro porovnání, citlivost X-ray mamografie, 71% – 86,8%, specifičnost – 37,8%.
 • vhodné pro posouzení změn tkání v případě mastalgie /bolestivosti prsou/, když jsou ostatní metody vyšetření prsu nepřístupné
 • sledování prsou s implantáty
 • sledování prsou v průběhu laktáce
 • diagnostika jednorazových nebo opakovaných cyst prsních žláz
 • diagnostika prsu fibroadenom

Výsledek:
Reprodukční typ prsu, 39 let, bez patologických změn

Příklad patologie:

Cysty:
31 let, levý prs cysta na 5 hod, diam. 9×5 mm

USG

Fibroadenom: 
38 let. Fibroadenom, levý prs na 1 hod (0,9×5 mm)

USG.

EIM

Rakovina prsu:
EIM. 66 let. Nález na 14 hodine, diam 15x15x10 mm

USG.

Autor. Mgr. Mrenková Lucia