Vítejte na stránkách Alterum Medica!

Adresa: Na Úbočí 1353/4, 182 00 Praha 8 - Libeň
  Tel.: +420-602-111-057

Mikrovlnná radiometrie

Mikrovlnná radiometrie

RTM-diagnostika (mikrovlnná radiometrie) je vysoce citlivá neinvazivní diagnostická metoda k posouzení funkčního stavu prsní tkáně a má velký význam v diagnostice rakoviny v raném stádiu. Samotná identifikace nádorových buněk na základě funkčních změn probíhajících uvnitř zmutovaných buněk začleňuje radiometry mezi vysoce specializované diagnostické metody.

Metoda je založena na měření přirozeného elektromagnetické záření prsní tkáně v mikrovlnné oblasti, v hloubce 2 – 7 cm a infračerveného spektra záření (teplota kůže).

Žádná jiná metoda k identifikaci rakoviny v takto raném stádiu neexistuje! Začínající tumor (dokud jeho rozměry nepřesáhnou pár milimetrů) neobtěžuje bolestí a je prakticky nemožné ho diagnostikovat. RTG, ultrazvuk, MRI a CT malé tumory nerozpoznají. Uvedená diagnostika umí odhalit jen “zralý”, velký nádor, kde léčba již bude v nejlepším případě velmi složitá a nákladná a v nejhorším případě už nebude možné pomoct.

RTM umožňuje stanovit tepelné změny v počátečních fázích, kdy nádor ještě nedosáhl velikosti několika milimetrů. Je známo, že jakýkoliv nádor (jsou to velmi rychle se dělící buňky a dělení je energeticky náročný proces), produkuje velké množství tepla. Z tohoto důvodu má nádor vyšší teplotu než okolní tkáně.

RTM slouží k identifikaci prekanceróz (rizika vzniku zhoubných nádorů), maligních a fibrózních změn v prsu, zánětlivých onemocnění (mastitida prsů) je zatím nejlepší pro identifikaci rychle rostoucích nádorů. Vzhledem k jeho úplné neškodnosti a opakovatelnosti vyšetření má nezastupitelné místo v posouzení průběhu léčby, kontroly působení léků a procedur.

Vlastnosti teplotných procesov v prsníku

Je známo, že tkáně, stejně jako jakékoliv vyhřívané těleso / televize, rádio, mobil, PC / vyzařují elektromagnetické vlny v širokém frekvenčním rozsahu. Kromě toho, je intenzita záření je přímo úměrná teplotě tkání. Na základě zobrazení teplotních změn můžeme získat další informace o vnitřním stavu tkání a kůže.
Vnitřní teplota – indikátor angiogeneze
V roce 2003, japonští vědci ukázali, že ve fázi před maligním růstem a proliferací buněk probíhá, spolu s atypickými změnami, i zvyšování denzity (hustoty) mikrokapilární sítě, což je hlavní parametr charakterizující angiogenezi a v důsledku tohoto procesu se zvyšuje i teplota tkáně v místě léze. Pacienti s těmito změnami mají vysoké riziko vzniku zhoubného nádoru. Mnoho vědců řadí změny vnitřní teploty tkání jako precancerózní změny (změny, kterým předchází nádorové bujení). Proto vnitřní teplota tkáně prsů, jako míra angiogeneze, poskytuje důležité informace o vývoji rakoviny.

!!!! Doporučení používat RTM diagnostiku spolu s nativní mamografii

Existují případy, kdy během screeningu, který prokázal, že pacient rakovinu nemá, o šest měsíců později byl tento nádor odhalen. Podíl těchto případů je 10 až 15% všech diagnostikovaných nádorů.

Použití nativní mamografie a mikrovlnné mamografie (metoda RTM) snižuje úroveň chybně negativních výsledků 3-4 krát (senzitivity 98%)

RTM umí identifikovat rychle rostoucí nádory, a tak se snižuje počet chybně negativních nálezů.

Nativní mamografie odhaluje strukturální změny pouze v 80% všech nádorů.

K dnešnímu dni byly provedeny klinické testy v 7 zdravotnických zařízeních v Rusku a ve Spojených státech na více než 3500 pacientů. Testy ukázaly, že 90% u pacientů s karcinomem prsu, zaznamenal RTM přístroj zvýšenou tepelnou aktivitu tkáně s citlivostí 90%.

Výzkum na Slovensku

Článok : / Prakt Gyn 2007; 11(5)
Autori: V. Bella, E. Zámečníková: Mikrovlnná rádiometria a ochorenie prsníka – zavedenie novej diagnostickej metódy do praxe?

PDF

Výhody:

  • neomezená opakovatelnost vyšetření
  • sledování efektivnosti léčby a procedur
  • absolutně neškodné
  • vysoko citlivá a přesná diagnostická metoda
  • detekce anomálií už v počátečních stádiích vzniku
  • okamžitý výsledek a vizualizace

Výsledky vyšetrenia:

Zdravý prsník

Fibrózne tkanivo

Karcinóm prsníka

Mastopatia s proliferáciou

Mastitída

Autor. Mgr. Mrenková Lucia