Vitajte na stránkach Alterum Medica!

Adresa: Varšavska 1, 831 03 Bratislava 3
  Tel.: 0907-777-008

Dornova metóda & Breussova masáž

Dornova metóda

Základným zmyslom a pricípom Dornovej metódy je vrátenie kĺbov a stavcov do ich pôvodnej ideálnej pozície a to v dynamickom pohybe zamestnaním svalov v príslušnej ošetrovanej oblasti.

Uvedená metóda umožňuje uvoľnenie resp. odstránenie problémov pohybového aparátu ako aj ovplyvniť činnosť vnútorných orgánov súvisiacich s niektorým stavcom ľudskej chrbtice. Odstránením resp. odplavením škodlivých látok z kĺbov organizmu sa podstatne zlepší ich pohyblivosť.

Prvým krokom je kontrola a zrovnanie dĺžky nôh, zrovnanie panvovej oblasti a až potom nasleduje kontrola stavu chrbtice ošetrovaného človeka. Pri zistení vybočenia alebo vpadnutia niektorého zo stavcov nasleduje jeho reponencia. Vybočenie niektorého zo stavcom môže byť zapríčinené nesprávnym držaním tela, úrazom alebo problémom vnútorného orgánu tela súvisiaceho s daným stavcom. Táto skutočnosť platí aj opačným smerom – vybočený stavec a problém súvisiaceho vnútorného orgánu. Dornova metóda svojími postupmi umožňuje ošetrenie jednotlivých kĺbov, taktiež nápravu vbočených palcov – haluxov. Pre úspešné odstránenie ošetrovaných problémov je nevyhnutná spolupráca ošetrovanej osoby – vykonávaním doporučených cvikov.

Breussova masáž

Jedná sa jemnú masáž chrbta v oblasti chrbtice za použitia lubovníkového oleja vnikaním ktorého docháza k regenerácii medzistavcových platničiek a tým odstraňuje sekundárne problémy nervových ukončení chrbtice. Ukludňujúca Breussova masáž uvoľňuje nie len telesné a psychické blokády, ale aj upraví toky energií v danej oblasti.