Vitajte na stránkach Alterum Medica!

Adresa: Varšavska 1, 831 03 Bratislava 3
  Tel.: 0907-777-008

Elektroimpedančná mamografia

image002

neinvazívna, bezpečná metóda vyšetrenia prsníkov určená na vizualizáciu a diagnostiku patologických zmien prebiehajúcich v tkanivách mliečnej žľazy.

Metóda:
Vyšetrenie sa vykonáva pomocou elektroimpedančného mamografu. Prístroj umožňuje, metódou elektrickej impedančnej tomografie (EIT)

 • vizualizovať rozdelenie elektrickej vodivosti biologických tkanív v niekoľkých priečnych rezoch sledovanej časti tela pacienta a identifikovať tak nádory na získavaných zobrazeniach v rôznych hĺbkach.
 • určuje typ štruktúry prsníka – juvenilný, reprodukčný, pre-menopauzálny, postmenopauzálny
 • vizualizuje a diagnostikuje a dokáže odhaliť anomálne ložiská v mliečnej žľaze už v ranných štádiách vývoja nádoru.

Napr. Karcinóm „in situ“ – „na mieste“ predstavuje nádor v jeho počiatočnom štádiu vývoja, ktorý je natívnou rtg mamografiou prakticky neidentifikovateľný z dôvodu jeho veľkosti a často krát aj pre denzitu tkanív prsníka. V mliečnej žľaze sa CIS najčastejšie objavuje v duktálnych prietokoch prsníka alebo lobulárnom parenchýme. Nádorová bunka využívajúc glykolýzu pri tvorbe energetickej molekuly ATP, zároveň produkuje ako vedľajší metabolit kyselinu mliečnu. Následne, kyselina mliečna disociuje čím spôsobí zmenu pH v intra- a extra- celulárnom prostredí nádoru t.j. vodivosť samého novovznikajúceho ložiska nádorového bujnenia. Neidentifikovateľný inými metódami malý počet nádorových buniek dokáže vyprodukovať dostatočné množstvo kyseliny, ktoré postačuje na identifikáciu ložiska nádoru v štádiu in situ elektroimpedančnou metódou.

Prístroj má podstatné výhody v porovnaní so systémami, ktoré realizujú dvojrozmerné mapovanie elektrickej vodivosti. V takých systémoch nie je zabezpečená priestorová rozlišovacia schopnosť do hĺbky. Stav pokožky (škrabance, materské znamienka, podmienky zvlažovania) môžu podstatne ovplyvňovať nasnímané obrázky. Systém MEIK má však zabudovaný realizačný prístup, ktorý používa riešenie spätnej odozvy pre Maxwellové rovnice v kvázistatickej aproximácii. Táto metóda umožňuje rekonštruovať trojrozmerné rozdelenie elektrickej vodivosti (vo forme tomografických rezov v rôznej hĺbke) a takto získať kvalitnejšie a detailnejšie zobrazenia. Používaná schéma meraní robí výsledky vizualizácie prakticky necitlivými voči stavu povrchu pokožky.

Priebeh a príprava na vyšetrenie:
Samotné meranie elektroimpendancie sa realizuje priložením meracej sondy prístroja k mliečnej žľaze tak, aby čo možno najväčší počet elektród bol v kontakte s pokožkou, a ľahkým pritlačením sondy smerom k rebrám. V procese scanovania prístroj striedavo injektuje do tela pacienta slabý striedavý elektrický prúd (0,5 mA) o frekvencii 50 kHz a sníma príslušné rozdelenie elektrických potenciálov na jeho povrchu. Získané údaje sa potom využívajú na rekonštrukciu elektroimpendančného zobrazovania pomocou matematických algoritmov. Do panelu 256 elektród je vmontovaná svetelná dióda, ktorej svetelná škvrna pomáha presne umiestniť stred matrice nad požadovaným úsekom tela pacienta.

Merania trvá približne 20 sekúnd, signál je ihneď počítačovo spracovaný a zobrazený. Toto počítačové spracovanie veľmi uľahčuje stanovenie diagnózy.

Príprava na vyšetrenie: Prsníky musia byť čisté, bez deodorantov a krémov, pleťových mliek

Výhody diagnostiky:

 • absolútna neškodnosť – bez rtg žiarenia
 • neobmedzenosť kvantity a frekvencii vyšetrení – dôležité v diferenciálnej diagnostike mastopatií
 • vysoká informatívnosť
 • bezbolestnosť – prsník nie je stlačený ako pri natívnej mamografii
 • pre dievčatá a ženy bez obmedzenia veku
 • veľmi účinná pre diagnózu benígnych a malígnych nádorov mliečnej žľazy.
  Citlivosť (podiel pacientov, u ktorých sa choroba určených frekvencií príznaku alebo symptómu) – viac ako 76%, špecifickosť (hodnotiť žiadne príznaky u zdravých ľudí) 75%. Pre porovnanie, citlivosť X-ray mamografie, 71% – 86,8%, špecifickosti – 37,8%.
 • vhodné pre posúdenie zmien tkanív v prípade mastalgie /bolestivosti prsníkov/, kedy sú ostatné metódy vyšetrenie prsníka neprístupné
 • sledovanie prsníkov s implantátmi
 • sledovanie prsníkov v priebehu laktácie
 • diagnostikovať jednorazové alebo opakované cysty prsných žliaz
 • diagnostike prsníka fibroadenóm

Výsledok:
Reprodukčný typ prsníka, 39 rokov, bez patologických zmien

Príklad patológií:

Cysty:
31 rokov, ľavý prsník cysta na 5 hod, diam. 9×5 mm

USG

Fibroadenóm:
38 rokov. Fibroadenóm, ľavý prsník na 1 hod (0,9×5 mm)

USG.

EIM

Rakovina prsníka:
EIM. 66 rokov. Nález na 14 hodine, diam 15x15x10 mm

USG.

Autor. Mgr. Mrenková Lucia