Vitajte na stránkach Alterum Medica!

Adresa: Varšavska 1, 831 03 Bratislava 3
  Tel.: 0907-777-008

SW Max Pulse new

Neinvazívne vyšetrenie variability srdcovej frekvencie,  kvantitatívne zhodnotenie autonómneho nervového systému (ANS) vrátane zhodnotenia priechodnosti malých a hrubých ciev a úrovne stresového zaťaženia

1. Vyšetrenie rovnováhy autonómneho nervového systému a analýza stresového zaťaženia

– neinvazívne vyšetrenie, ktoré nás o informuje o prediktoroch nešpecifického zdravotného rizika

  • Analýza bilancie autonómneho /vegetatívneho/ nervového systému – poukazuje na riziká stresových ochorení /depresie, úzkosť, nespavosť, bolesti hlavy, únava/, kardiovaskulárnych ochorení / hypertenzia, ateroskleróza, IM/ infarkt myokardu alebo, CMP/ cievna mozgová príhoda/, rozvoja inzulínovej rezistencie, či diabetes mellitus 2.typu
  • Variabilita srdcovej frekvencie– ukazovateľ biologického starnutia a prítomnosť arytmií
  • Úroveň stresového zaťaženia a miera odolnosti voči stresu

O strese je nutné hovoriť, pretože sa považuje za jeden y hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.

V menšej miere nie je stres škodlivý, naopak umožňuje adaptáciu a zvyšovanie výkonu, prispôsobovanie sa ťažším podmienkam. Telo sa s ním vyrovná.

Ak však stres trvá dlhšie alebo sa často opakuje, dochádza k včerpaniu adaptačných mechanizmov, čo má škodlivé účinky pre telo aj psychiku. Dochádza k vzniku psychosomatických ochorení. Pychická záťaž sa prejaví ochoreniami, ktoré s ňou zdanlivo nesúvisia.

i_7f5ad8a90e1a5a10_html_335fdd11

2. Fotopletysmografické vvšetrenie ciev

Neinvazívne vyšetrenie, ktoré informuje o stave periférneho cievneho systému /malých ciev/,  stave kardiovaskulárneho systému/hrubé cievy a srdce/ a úrovni kôrnatenia tepien /aterosklerózy/

i_7f5ad8a90e1a5a10_html_7b0d9ab0

Vyhodnotenie APV /akcelerovaná pulzná vlna/

i_7f5ad8a90e1a5a10_html_ad1c245

Vyhodnotí srdcový výkon, elasticitu, pružnosť ciev, zbytkový objem krvi / čím sú cievy menej pružné, tým viac krvi v nich zostáva, dochádza k hromadeniu krvi, nižšiemu srdečnému výdaju a preťažovaniu srdca/.

Vyhodnotenie úrovne aterosklerózy:

Page-3-Image-6

 

Ateroskleróza – tvorba aterosklerotického plátu=zhrubnutie a zníženie elasticity tepien, predovšetkým látok tukovej povahy, krvných buniek, fibrotického tkaniva, a druhotne vápnika na steny tepien.

Ateroskleróza vedie k rade závažných komplikácií ako je IM /infarkt myokardu/ alebo CMP / cievna mozgová príhoda/

Priebeh vyšetrenia:

Vyšetrenie je neinvazívne, trvá dve minúty.

Nevyžaduje si žiadnu zvláštnu prípravu.

Využívame ho ako súčasť vyšetrenia spolu s neinvazívnym analyzátorom krvi ANESA. – prejsť na „celkové vyšetrenie krvi a stavu vnútorných orgánov“

Výsledok vyšetrenia:

Analýza 1. – Správa o stave stresu:

Analýza 2. – Fotopletysmografické vyšetrenie ciev:

Prripravila : Mgr. Mrenková Lucia