Vitajte na stránkach Alterum Medica!

Adresa: Varšavska 1, 831 03 Bratislava 3
  Tel.: 0907-777-008

Mikrovlnná rádiometria prsníkov

Mikrovlnná rádiometria prsníkov

RTM-diagnostika (mikrovlnná rádiometria) je vysoko citlivá neinvazívna diagnostická metóda na posúdenie funkčného stavu prsného tkaniva a má veľký význam v diagnostike rakoviny v rannom štádiu. Samotná identifikácia nádorových buniek na základe funkčných zmien prebiehajúcich vo vnútri zmutovaných bunkách začleňuje rádiometriu medzi vysoko špecializované diagnostické metódy.

Metóda je založená na meraní prirodzené elektromagnetické žiarenie prsného tkaniva v mikrovlnnej oblasti, v hĺbke 2 – 7 cm a infračerveného spektra žiarenia (teplota kože).
Žiadna iná metóda na identifikáciu rakoviny v ranom štádiu neexistuje! Začínajúci tumor (kým jeho rozmery nepresiahnu pár milimetrov) neobťažuje bolesť a je prakticky nemožné ho diagnostikovať.  Rtg, ultrazvuk, MRI a CT sú malé tumory nezachytáva. Uvedená diagnostika vie odhaliť len “zrelý”, veľký nádor, keď liečba je, v najlepšom prípade, veľmi zložitá a nákladná a v najhoršom prípade sa nedá pomôcť.

RTM umožňuje stanoviť tepelné zmeny v počiatočných fázach, kedy nádor ešte nedosiahol veľkosti niekoľko milimetrov. Je známe, že akýkoľvek nádor (sú to veľmi rýchlo sa deliace bunky a delenie je energeticky náročný proces), produkuje veľké množstvo tepla. Z tohto dôvodu, nádor má vyššiu teplotu ako okolité tkanivá.

RTM slúži na identifikáciu prekanceróz (rizika vzniku zhubných nádorov), malígnych a fibróznych zmien v prsníku, zápalových ochorení (mastitída prsníkov) a zatiaľ najlepší pre identifikáciu rýchlo rastúcich nádorov. Vzhľadom na jeho úplnú neškodnosť a možnosť akejkoľvek kvantifikácií vyšetrení má nezastupiteľné miesto v posúdení priebehu liečby, kontroly pôsobenia liekov a procedúr.

Vlastnosti teplotných procesov v prsníku

Je známe, že tkanivá, rovnako ako akékoľvek vyhrievané teleso /televízia, rádio, mobil, PC/ vyžarujú elektromagnetické vlny v širokom frekvenčnom rozsahu. Okrem toho, je intenzita žiarenia je priamo úmerná teplote tkanív. Na základe zobrazenia teplotných zmien môžeme získať ďalšie informácie o vnútornom stave tkanív a kože.
Vnútorná teplota – indikátor angiogenézy
V roku 2003, japonskí vedci ukázali, že vo fáze pred malígny rastom a proliferáciou buniek prebieha, spolu s atypickými zmenami, aj zvyšovanie denzity (hustoty) mikrokapilárnej siete, čo je hlavný parameter charakterizujúci angiogenézu a v dôsledku tohto procesu sa zvyšuje aj teplota tkaniva v mieste lézie. Pacienti s týmito zmenami majú vysoké riziko vzniku zhubného nádoru. Mnoho vedcov zaraďuje zmeny vnútornej teploty tkanív ako precancerózne zmeny (zmeny, ktorým predchádza nádorové bujnenie). Preto vnútorná teplota tkaniva prsníkov, ako miera angiogenézy, poskytuje dôležité informácie o vývoji rakoviny.

!!!!Doporučenia používať RTM diagnostiku spolu s natívnou mamografiou

Existujú prípady, keď počas skríningového vyšetrenia, ktoré preukázali, že pacient nemá rakovinu, šesť mesiacov neskôr sa nádor odhalil. Podiel týchto prípadoch je 10 až 15% všetkých diagnostikovaných nádorov.
Použitie natívnej mamografie a mikrovlnnou mamografie (metóda RTM) znižuje hladinu falošne negatívnych výsledkov 3-4 krát (senzitivity 98%)
RTM vie identifikovať rýchlo rastúce nádory a tak znižuje sa počet falošne negatívnych nálezov.
Natívna mamografia odhaľuje štrukturálne zmeny len v 80% všetkých nádorov.
K dnešnému dňu sa vykonali klinické testy v 7 zdravotníckych zariadeniach v Rusku a v Spojených štátoch na viac ako 3500 pacientov. Testy ukázali, že 90% pacientov s karcinómom prsníka zaznamenal RTM prístroj zvýšenú tepelnú aktivitu tkaniva (citlivosť 90%).

Výskum na Slovensku

Článok : / Prakt Gyn 2007; 11(5)
Autori: V. Bella, E. Zámečníková: Mikrovlnná rádiometria a ochorenie prsníka – zavedenie novej diagnostickej metódy do praxe?

PDF

Výhody:

  • neobmedzená kvantifikácia vyšetrení
  • sledovanie efektívnosti liečby a procedúr
  • absolútna neškodnosť
  • vysoko citlivá diagnostická metóda – presnosť
  • detekcia anomálií už v skorých štádiách vzniku
  • okamžitý výsledok a vizualizácia

Výsledky vyšetrenia:

Zdravý prsník

Fibrózne tkanivo

Karcinóm prsníka

Mastopatia s proliferáciou

Mastitída

Autor. Mgr. Mrenková Lucia