Vitajte na stránkach Alterum Medica!

Adresa: Varšavska 1, 831 03 Bratislava 3
  Tel.: 0907-777-008

Oxid dusnatý

NO je plyn, prirodzene sa vyskytujuci v našom tele a dnes je najštudovanejšou molekulou, ktorá má zásadný význam pre naše zdravie. Objav z r. 1987, že naše bunky produkujú oxid dusnatý, ktorého dlhodobá nízka koncentrácia je zodpovedná za patologické procesy v našom organizme, hlavne v kardiovaskulárnom, nervovom, ale aj imunitno – zápalovom systéme, bol ocenený Nobelovou cenou za medicínu. /pre skupinu vedcov Dr.L.J. Ignarro, R.F. Furchgott. F. Murad/ Vyskytuje sa vo všetkých systémoch nášho tela v rôznych koncentráciách podľa veku, či ochorení, ktoré organizmus prekonáva. Jeho produkcia sa po 25. roku života znižuje a po 40. roku rapídne klesá.

Všimli ste si? Ľuďom, ktorých profesiou je šport či tanec, nedokážete odhadnúť ich skutočný vek, pomýlite sa aj o 10 rokov. Je to preto, lebo zvýšenou fyzickou námahou každý deň, stimulujú tvorbu NO a teda koncentrácia NO sa pravdepodobne drží v tých vyšších hodnotách /ako do 25. roku života/. NO ovplyvňje funkcie skutočne všetkých telesných orgánov, vrátane pľúc, pečene, obličiek, žalúdka, genitálií a samozrejme srdca. Je známe, že predtým EDRF /endothel derived relaxing factor/ ako látka uvoľňujúca endotel ciev je vlastne oxid dusnatý. V medicíne poznáme jeho využitie v kardiológii – donory skupiny NO, betablokátory /stimulujú v endotelu produkciu NO/, ACE blokátory /môžu podporovať uvoľňovanie NO v endotelu ciev/ NO je niekedy používaný ako plyn na inhaláciu pri syndróme akútnej respiračnej tiesne (ARDS) a pľúcnej hypertenzie u novorodencov. Známa je Viagra /sildanafil/ pri erektilnej dysfunkcii, ktorej konečný metabolit je práve NO.