ADRESA:Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava Tel.:+421 907 777 008

Najnovšie články

Riešime najmä príčinu, až potom dôsledok. Dovoľte nám predstaviť v skratke naše terapie a novinky.
max.jpg

Neinvazívne vyšetrenie variability srdcovej frekvencie, kvantitatívne zhodnotenie autonómneho nervového systému (ANS) vrátane zhodnotenia priechodnosti malých a hrubých ciev.


vysetrenie-ziarenie-termografia.jpg

Diferenciálna diagnostika zápalových a funkčných porúch svalov, kĺbov, kostí, ciev a nervov, tkanív ľudských orgánov. V reálnom čase zaznamenáva teplotné vzorce a teplotné asymetrie v rôznych lokalitách tela


mikr.jpg

zahrňuje tri inovatívne neinvazívne metódy všetky bez RTG žiarenia, teda ich môžte podstúpiť v akomkoľvek veku, /ženy i dievčatá/ a v akomkoľvek množstve.


O Alterum Medica


Sme klinika neinvazívnej diagnostiky a liečby chorôb, ktorá Vám ponúka nadštandartnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v medicínskych odboroch vnútorného lekárstva, onkológie, kardiológie, športovej traumatológie, diabetológie, dietológie, reumatológie, chirurgie, dermatológie a estetiky, mamológie, gynekológie, neurológie, gastroenterológie, nefrológie aj stomatológie.

Rýchly kontakt


info@alterummedica.sk

+421 907 777 008


V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov a nejasností nás bez váhania kontaktujte telefonicky alebo mailom. Sme pripravení Vám odpovedať.

Copyright Alterum Medica 2023. All rights reserved.