Radi vás privítame na novej adrese:Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava Tel.:+421 907 777 008

VALEOSKAN – MODERNÁ ZDRAVOTNÍCKA TECHNIKA 21.storočia

Diagnostické zariadenie VALEOSKAN je jedinečné v tom, že často môže samo určiť najlepšiu liečbu mnohých chorôb.


Spoľahlivý kľúčom k zdravému životnému štýlu sú vedecké programy prevencie so štandardizáciou stravovania pre jednotlivé zdravotné podmienky v súlade s odporúčaniami globálnej stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie. Aby sme riadne mohli použiť tento spoľahlivý kľúč, musíme vedieť o vychýlení zdravotného stavu organizmu od normy.


  • VIAC :
VIAC :

Hlavným nástrojom je v tomto ohľade biorezonančná diagnostika (test vegetatívnej rezonancie) – unikátny spôsob definovania procesov a zmien, ku ktorým dochádza v tele na bunkovej úrovni, čo umožňuje identifikovať a opraviť prakticky všetky negatívne zmeny, ktoré práve začínajú, alebo už prebiehajú v tele, čím sa dajú za 1,5 hodiny získať úplné informácie o pacientovi. Každý živý organizmus a jeho systémy sú zdroje extrémne slabých elektromagnetických vibrácií, kontrolujúcich a stimulujúcich všetky dôležité procesy v tele. Každý mikro- a makro-organizmus má svoje špecifické vibračné spektrum, ktoré sa mení pri každej odchýlke zdravotného stavu. Každá bunka, orgán, kĺb – akýkoľvek organizmus – štruktúrne jednotky zodpovedajú určitému frekvenčnému spektru, čo možno úspešne použiť v diagnostike i terapii. Každý špecialista sa orientuje iba na “svoju” oblasť tela; biorezonančné počítačové diagnostiky poskytujú možnosť integrovaného obrazu zdravia celého ľudského tela, identifikáciu poškodených štruktúr a systémov, v mnohých prípadoch sa dajú ustanovviť prvopříčiny zmien, často v ranných štádiách ochorenia pred nástupom klinických príznakov, zisťujú sa individuálne predispozície k najvážnejším chorobám.


Na základe dát získaných z tela

a porovnaním rezonančných charakteristík na frekvenčný báze, počítač odporučí jednotlivé liečivé bylinné lieky a dokonca aj jedlo pre väčšinu pacientov, vhodné na liečbu a regeneráciu organizmu, aj keď sú detekované choroby v chronickom stave.


Biorezonančná diagnostika celého organizmu – to je obrovský tok informácií, ktorý vyžaduje systematický prístup lekára, nie úzku špecializáciu. Je preto lepšie ako tradičné liečebné metódy a nahrádza celý rad kabinetov a laboratórnych štúdií. Spoľahlivosť a presnosť biorezonančnej diagnostiky dosahuje až 90%.


  • VIAC :
VIAC :

Biorezonančná diagnostika nemá škodlivé účinky na ľudské telo a je cenovo veľmi dostupná. To je obzvlášť užitočné pre skríning deti, tehotných žien a pacientov s veľmi oslabeným zdravím. Nezabúdajte, že zapojiť prevenciu je jednoduchšie a lacnejšie ako liečenie choroby. Hardware-softvérové ​​systémy Valeoskan Biorezonansná diagnostika (TECHNOLÓGIE VALEO) – je lekárska technológia pre diagnostiku a liečbu somatických chorôb človeka za použitia softvéru a prístrojov série “VALEOSKAN”. Biorezonančné technologické zariadenie Valeo, obsahuje štyri funkčné diagnostické metódy, integrované do jediného komplexu. Poskytuje neinvazívnu, neškodnú a vysoko presnú diagnostiku ľudských ochorení s východiskovej diagnózou, automatické vyhodnotenie desiatok klinických a biochemických testov a účinných terapeutických režimov.


Diagnostické centrum na jedinej pracovnej ploche!

Je to prvý diagnostický biorezonančný prístroj s oficiálnym povolením od Ministerstva zdravotníctva RF, s využitím technologickej metódy Valeo v oblasti praktického zdravotníctva. Lekárske vybavenie pre ambulantne-stacionárny rezort, pre sanatóriá, športovú a súkromnú lekársku prax!


Komplex série “VALEOSKAN“ zahŕňa kombináciu štyroch funkčne-diagnostických metód v jednom technologickom smere:


1). Variačná kardiorytmografia
2). Neinvazívny termovaskulárny krvný test
3). Diagonálne meranie segmentové amplitúdy
4). Valeo-grafia

Bioimpedančná metóda funkčnej diagnostiky VALEOSKAN nehľadá priamo vzniknuté ochorenie, ale odklonenia všetkých funkcií orgánov a systémov od normy, čo nám umožňuje uvidieť predovšetkým príčiny tých odklonení, v dôsledku ktorých ochorenie vzniklo.


Možnosti:

– Včasná detekcia porúch v tele
– Určenie príčiny tohto ochorenia
– Okamžitá Identifikácia patogénov (baktérie, vírusy, huby, červy)
– Predpovedanie priebehu ochorenia a možných komplikácií
– Individuálny výber doplnkov, športová výživa, lieky a testovanie ich účinku na organizmus
– Vytvorenie jednotlivých energetických informačných produktov
– Frekvenčná vlnová kompenzácia zdravotných porúch biologickými rezonanciami
– Vykonávanie vitaminovo- minerálnych analýz a tiež, stopových prvkov
– Možnosť nutričného poradenstva.

Táto diagnostika zdravia umožňuje vykonávať vyšetrenia všetkých orgánov a telesných systémov s vysokou spoľahlivosťou.


O Alterum Medica


Sme klinika neinvazívnej diagnostiky a liečby chorôb, ktorá Vám ponúka nadštandartnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v medicínskych odboroch vnútorného lekárstva, onkológie, kardiológie, športovej traumatológie, diabetológie, dietológie, reumatológie, chirurgie, dermatológie a estetiky, mamológie, gynekológie, neurológie, gastroenterológie, nefrológie aj stomatológie.

Rýchly kontakt


info@alterummedica.sk

+421 907 777 008


V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov a nejasností nás bez váhania kontaktujte telefonicky alebo mailom. Sme pripravení Vám odpovedať.

Copyright Alterum Medica 2023. All rights reserved.