ADRESA:Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava Tel.:+421 907 777 008

Komplexné vyšetrenie prsníkov


Neinvazívne vyšetríme vaše prsníky


Metóda neinvazívnej diagnostiky zahrňuje tri inovatívne neinvazívne metódy všetky bez RTG žiarenia, ktoré môžte podstúpiť v akomkoľvek veku, /ženy i dievčatá/ a v akomkoľvek množstve.

Absolútna neškodnosť ich predurčuje k účinnej prevencii a včasnej diagnostike vzniku nádorov /malígnych a benígnych/ a sledovania účinnosti liečby.Termografia


Bezkontaktná neinvazívna zobrazovacia diagnostická metóda, ktorá v reálnom čase zaznamenáva teplotné vzorce a teplotné asymetrie a tak pomáha diferencovať…

 • Viac informácii:
Viac informácii:

Bezkontaktná neinvazívna zobrazovacia diagnostická metóda, ktorá v reálnom čase zaznamenáva teplotné vzorce a teplotné asymetrie a tak pomáha diferencovať fyziologické a patologické procesy v tkanivách prsníkov.

Termografické vyšetrenie prsníkov je alternatívna neinvazívna vyšetrovacia metóda. Nahrádza mamografické vyšetrenie prsníkov. Vykonávať túto metódu môže zaškolený personál.

Asymetrické oblasti (t.j. rozdiel 1 st. Celzia) už s vysokou pravdepodobnosťou poukazujú na prítomnú patológiu. Termografia rozozná zhluk okolo 256 rakovinových buniek, mamograf naproti tomu dokáže detegovať rakovinu až vtedy, keď existuje zhluk s počtom asi 4 miliardy buniek. Odhaduje sa, že termografia dokáže detegovať rakovinovú formáciu až o 6 rokov skôr, než sa to podarí s pomocou mamografie.

Ženské prsia bežne nevyžarujú veľa tepla. Ak sú zdravé, na termografickej snímke vykazujú svetlomodré odtiene. Tieto sú indikáciou nízkych teplotných hladín. Ak sa ale objavia červené, oranžové alebo žlté škvrny, môžu indikovať prítomnosť patológie a mali by byť podrobnejšie analyzované. Dlhodobé štúdie preukázali priemernú citlivosť a špecifickosť až na úrovni 90%. Výsledky ukazujú, že pretrvávajúci abnormálny termogram indikuje 22-násobne vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka.

Termografickým vyšetrením prsníkov dokážeme identifikovať cysty, fibrózne časti tkaniva, mastitídy, dysplázie, nádory prsníkov. Slúži na identifikáciu stavu prsného tkaniva u žien všetkých vekových kategórií, všetkých veľkostí prsníkov, u tehotných žien, žien s prsnými implantátmi.

Výhody:

 • absolútna neškodnosť
 • vysokú citlivosť – kvalitná interpretovateľnosť
 • pokladá sa za prvotnú vyšetrovaciu metódu, predchádzajúcou všetky ďalšie vyšetrovacie metódy – aktívne/napr. sono/ , či invazívne
 • bez kontraindikácií, okrem nedisciplinovaného pacienta, ktorý nedodrží
 • podmienky pred vyšetrením
 • pozorovanie efektivity liečby


Rádiometria


image019RTM-diagnostika (mikrovlnná rádiometria) je vysoko citlivá neinvazívna diagnostická metóda na posúdenie funkčného stavu prsného tkaniva a má veľký význam

 • Viac informácii:
Viac informácii:

Mikrovlnná rádiometria prsníkov

RTM-diagnostika (mikrovlnná rádiometria) je vysoko citlivá neinvazívna diagnostická metóda na posúdenie funkčného stavu prsného tkaniva a má veľký význam v diagnostike rakoviny v rannom štádiu. Samotná identifikácia nádorových buniek na základe funkčných zmien prebiehajúcich vo vnútri zmutovaných bunkách začleňuje rádiometriu medzi vysoko špecializované diagnostické metódy.

Metóda je založená na meraní prirodzené elektromagnetické žiarenie prsného tkaniva v mikrovlnnej oblasti, v hĺbke 2 – 7 cm a infračerveného spektra žiarenia (teplota kože).
Žiadna iná metóda na identifikáciu rakoviny v ranom štádiu neexistuje! Začínajúci tumor (kým jeho rozmery nepresiahnu pár milimetrov) neobťažuje bolesť a je prakticky nemožné ho diagnostikovať.  Rtg, ultrazvuk, MRI a CT sú malé tumory nezachytáva. Uvedená diagnostika vie odhaliť len “zrelý”, veľký nádor, keď liečba je, v najlepšom prípade, veľmi zložitá a nákladná a v najhoršom prípade sa nedá pomôcť.

RTM umožňuje stanoviť tepelné zmeny v počiatočných fázach, kedy nádor ešte nedosiahol veľkosti niekoľko milimetrov. Je známe, že akýkoľvek nádor (sú to veľmi rýchlo sa deliace bunky a delenie je energeticky náročný proces), produkuje veľké množstvo tepla. Z tohto dôvodu, nádor má vyššiu teplotu ako okolité tkanivá.

RTM slúži na identifikáciu prekanceróz (rizika vzniku zhubných nádorov), malígnych a fibróznych zmien v prsníku, zápalových ochorení (mastitída prsníkov) a zatiaľ najlepší pre identifikáciu rýchlo rastúcich nádorov. Vzhľadom na jeho úplnú neškodnosť a možnosť akejkoľvek kvantifikácií vyšetrení má nezastupiteľné miesto v posúdení priebehu liečby, kontroly pôsobenia liekov a procedúr.

Vlastnosti teplotných procesov v prsníku

Je známe, že tkanivá, rovnako ako akékoľvek vyhrievané teleso /televízia, rádio, mobil, PC/ vyžarujú elektromagnetické vlny v širokom frekvenčnom rozsahu. Okrem toho, je intenzita žiarenia je priamo úmerná teplote tkanív. Na základe zobrazenia teplotných zmien môžeme získať ďalšie informácie o vnútornom stave tkanív a kože.
Vnútorná teplota – indikátor angiogenézy
V roku 2003, japonskí vedci ukázali, že vo fáze pred malígny rastom a proliferáciou buniek prebieha, spolu s atypickými zmenami, aj zvyšovanie denzity (hustoty) mikrokapilárnej siete, čo je hlavný parameter charakterizujúci angiogenézu a v dôsledku tohto procesu sa zvyšuje aj teplota tkaniva v mieste lézie. Pacienti s týmito zmenami majú vysoké riziko vzniku zhubného nádoru. Mnoho vedcov zaraďuje zmeny vnútornej teploty tkanív ako precancerózne zmeny (zmeny, ktorým predchádza nádorové bujnenie). Preto vnútorná teplota tkaniva prsníkov, ako miera angiogenézy, poskytuje dôležité informácie o vývoji rakoviny.

!!!!Doporučenia používať RTM diagnostiku spolu s natívnou mamografiou

Existujú prípady, keď počas skríningového vyšetrenia, ktoré preukázali, že pacient nemá rakovinu, šesť mesiacov neskôr sa nádor odhalil. Podiel týchto prípadoch je 10 až 15% všetkých diagnostikovaných nádorov.
Použitie natívnej mamografie a mikrovlnnou mamografie (metóda RTM) znižuje hladinu falošne negatívnych výsledkov 3-4 krát (senzitivity 98%)
RTM vie identifikovať rýchlo rastúce nádory a tak znižuje sa počet falošne negatívnych nálezov.
Natívna mamografia odhaľuje štrukturálne zmeny len v 80% všetkých nádorov.
K dnešnému dňu sa vykonali klinické testy v 7 zdravotníckych zariadeniach v Rusku a v Spojených štátoch na viac ako 3500 pacientov. Testy ukázali, že 90% pacientov s karcinómom prsníka zaznamenal RTM prístroj zvýšenú tepelnú aktivitu tkaniva (citlivosť 90%).

Výskum na Slovensku

Článok : / Prakt Gyn 2007; 11(5)
Autori: V. Bella, E. Zámečníková: Mikrovlnná rádiometria a ochorenie prsníka – zavedenie novej diagnostickej metódy do praxe?

PDF

Výhody:

 • neobmedzená kvantifikácia vyšetrení
 • sledovanie efektívnosti liečby a procedúr
 • absolútna neškodnosť
 • vysoko citlivá diagnostická metóda – presnosť
 • detekcia anomálií už v skorých štádiách vzniku
 • okamžitý výsledok a vizualizácia

Elektroimpedančná mamografia


image002neinvazívna, bezpečná metóda vyšetrenia prsníkov určená na vizualizáciu a diagnostiku patologických zmien prebiehajúcich v tkanivách mliečnej žľazy.

 • Viac informácii:
Viac informácii:

Prístroj má podstatné výhody v porovnaní so systémami, ktoré realizujú dvojrozmerné mapovanie elektrickej vodivosti. V takých systémoch nie je zabezpečená priestorová rozlišovacia schopnosť do hĺbky. Stav pokožky (škrabance, materské znamienka, podmienky zvlažovania) môžu podstatne ovplyvňovať nasnímané obrázky. Systém MEIK má však zabudovaný realizačný prístup, ktorý používa riešenie spätnej odozvy pre Maxwellové rovnice v kvázistatickej aproximácii. Táto metóda umožňuje rekonštruovať trojrozmerné rozdelenie elektrickej vodivosti (vo forme tomografických rezov v rôznej hĺbke) a takto získať kvalitnejšie a detailnejšie zobrazenia. Používaná schéma meraní robí výsledky vizualizácie prakticky necitlivými voči stavu povrchu pokožky.

Priebeh a príprava na vyšetrenie:
Samotné meranie elektroimpendancie sa realizuje priložením meracej sondy prístroja k mliečnej žľaze tak, aby čo možno najväčší počet elektród bol v kontakte s pokožkou, a ľahkým pritlačením sondy smerom k rebrám. V procese scanovania prístroj striedavo injektuje do tela pacienta slabý striedavý elektrický prúd (0,5 mA) o frekvencii 50 kHz a sníma príslušné rozdelenie elektrických potenciálov na jeho povrchu. Získané údaje sa potom využívajú na rekonštrukciu elektroimpendančného zobrazovania pomocou matematických algoritmov. Do panelu 256 elektród je vmontovaná svetelná dióda, ktorej svetelná škvrna pomáha presne umiestniť stred matrice nad požadovaným úsekom tela pacienta.

Merania trvá približne 20 sekúnd, signál je ihneď počítačovo spracovaný a zobrazený. Toto počítačové spracovanie veľmi uľahčuje stanovenie diagnózy.

Príprava na vyšetrenie: Prsníky musia byť čisté, bez deodorantov a krémov, pleťových mliek

Výhody diagnostiky:

 • absolútna neškodnosť – bez rtg žiarenia
 • neobmedzenosť kvantity a frekvencii vyšetrení – dôležité v diferenciálnej diagnostike mastopatií
 • vysoká informatívnosť
 • bezbolestnosť – prsník nie je stlačený ako pri natívnej mamografii
 • pre dievčatá a ženy bez obmedzenia veku
 • veľmi účinná pre diagnózu benígnych a malígnych nádorov mliečnej žľazy.
  Citlivosť (podiel pacientov, u ktorých sa choroba určených frekvencií príznaku alebo symptómu) – viac ako 76%, špecifickosť (hodnotiť žiadne príznaky u zdravých ľudí) 75%. Pre porovnanie, citlivosť X-ray mamografie, 71% – 86,8%, špecifickosti – 37,8%.
 • vhodné pre posúdenie zmien tkanív v prípade mastalgie /bolestivosti prsníkov/, kedy sú ostatné metódy vyšetrenie prsníka neprístupné
 • sledovanie prsníkov s implantátmi
 • sledovanie prsníkov v priebehu laktácie
 • diagnostikovať jednorazové alebo opakované cysty prsných žliaz
 • diagnostike prsníka fibroadenóm


O Alterum Medica


Sme klinika neinvazívnej diagnostiky a liečby chorôb, ktorá Vám ponúka nadštandartnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v medicínskych odboroch vnútorného lekárstva, onkológie, kardiológie, športovej traumatológie, diabetológie, dietológie, reumatológie, chirurgie, dermatológie a estetiky, mamológie, gynekológie, neurológie, gastroenterológie, nefrológie aj stomatológie.

Rýchly kontakt


info@alterummedica.sk

+421 907 777 008


V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov a nejasností nás bez váhania kontaktujte telefonicky alebo mailom. Sme pripravení Vám odpovedať.

Copyright Alterum Medica 2023. All rights reserved.