ADRESA:Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava Tel.:+421 907 777 008

Psychoterapia

Je psychoterapia určená aj pre Vás ?


Psychoterapia je pre každého jednotlivca i pre človeka, ktorý pociťuje alebo nepociťuje určité duševné rozladenie.

V prípade klienta mladšieho ako 18 rokov je nutný súhlas zákonného zástupcu. Naše privátne centrum ponúka viacero nezávislých odborníkov v psychoterapii (psychológa, psychoterapeuta i súčinnosť s psychiatrom). V prípade psychoterapie sa medzi klientom a psychoterapeutom uzatvára písomný kontrakt a predbežná dohoda o trvaní terapeutických sedení (v závislosti od priebehu diagnózy a priebehu terapie sa kontrakt môže upravovať).


  • Pracujeme v zmysle etického kódexu
Pracujeme v zmysle etického kódexu

Naše centrum pracuje so všetkými informáciami o  klientovom zdravotnom stave v súlade s etickým kódexom a informácie sú prísne dôverné.

Keďže počas psychoterapeutického stretnutia sa stretávame s vašimi najintímnejšími  pocitmi, zážitkami a sme oboznámení s dôvernými informáciami, zaručujeme vám absolútnu diskrétnosť a mlčanlivosť v zmysle ochrany osobných údajov a etického kódexu.


Psychoterapia je liečebný proces

Psychoterapia je proces, v ktorom psychológ, psychologička/psychoterapeut, psychoterapeutka pomáha klientovi/klientke s vysporiadaním sa s problematickými zážitkami a aspektmi života.


Psychoterapia je liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami, ktoré prinášajú zmenu v psychopatologických symptómoch prežívania, správania sa osobnosti i spôsobu fungovania v živote, pričom môže ísť o podpornú, terapeutickú či rozvíjajúcu funkciu. Psychoterapiu ako liečebnú činnosť tradične vykonávajú predovšetkým lekári, psychológovia vzdelaní v odbore, ale v poslednom období aj odborníci z iných profesií, ktorí sa v psychoterapii dlhodobo vzdelávajú.


Formy psychoterapie

Ponúkame psychoterapiu individuálnu, párovú aj skupinovú podľa požiadaviek klienta.

Psychoterapia prebieha v rôznych formách, ako napríklad individuálna, skupinová, rodinná, párová terapia. Dĺžka je rozmanitá, krátke sú do šiestich sedení, krátkodobé do dvadsiatich sedení, strednodobé do tridsiatich sedení a dlhodobé rok a viac. Forma terapie a jej trvanie sú podmienené radom faktorov. Určite je to typ problémov klienta, ďalej dostupnosť psychoterapeutických služieb, osobná preferencia klienta a terapeuta, vonkajšie hranice stanovené zdravotnými poisťovňami.


Význam psychoterapie


Význam psychoterapie v súčasnosti narastá. Vplyvom rýchleho spôsobu života, technického pokroku, technologického a informačného rozvoja sa človek neľahko orientuje v rýchlo sa meniacom svete, ťažko sa adaptuje, a tak stráca vnútornú stabilitu. Tieto zneistenia môžu viesť k zdravotným problémom. Napríklad k trvalému nárastu psychosomatických porúch zdravia, úzkostných a depresívnych porúch i závislostí od návykových látok alebo k nápadnému či nežiaducemu správaniu, čím človek ohrozuje nielen seba, ale aj sociálne štruktúry, ktorých je súčasťou. Ide o oblasti sociálnej patológie. Psychoterapia pomáha tým, že ľudskej bytosti uľahčuje pravdivejšie porozumenie sebe a nachádzanie miesta a zmyslu v spoločnosti ostatných ľudí. Práve daným úzkostným, depresívnym a iným poruchám venujeme priestor v našej psychoterapeutickej práci zameranej na človeka.


  • Ako dlho trvá terapeutické sedenie ?
Ako dlho trvá terapeutické sedenie ?

Dĺžka terapeutického sedenia je zvyčajne 50 – 60 minút, obvykle raz týždenne. Je možnosť dohodnúť sa individuálne.


Radi vás privítame v príjemnom a pokojnom prostredií

V cene psychoterapie je zahrnutý teplý a studený nápoj, malé občerstvenie

  • Diskrétnosť a úplná anonymita
  • Časové prispôsobenie
  • Individuálny prístup pre každého

O Alterum Medica


Sme klinika neinvazívnej diagnostiky a liečby chorôb, ktorá Vám ponúka nadštandartnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v medicínskych odboroch vnútorného lekárstva, onkológie, kardiológie, športovej traumatológie, diabetológie, dietológie, reumatológie, chirurgie, dermatológie a estetiky, mamológie, gynekológie, neurológie, gastroenterológie, nefrológie aj stomatológie.

Rýchly kontakt


info@alterummedica.sk

+421 907 777 008


V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov a nejasností nás bez váhania kontaktujte telefonicky alebo mailom. Sme pripravení Vám odpovedať.

Copyright Alterum Medica 2023. All rights reserved.