Vitajte na stránkach Alterum Medica!

Adresa: Varšavska 1, 831 03 Bratislava 3
  Tel.: 0907-777-008

Komplexné vyšetrenie prsníkov

image001

zahrňuje tri inovatívne neinvazívne metódy všetky bez RTG žiarenia, teda ich môžte podstúpiť v akomkoľvek veku, /ženy i dievčatá/ a v akomkoľvek množstve.

Absolútna neškodnosť ich predurčuje k účinnej prevencii a včasnej diagnostike vzniku nádorov /malígnych a benígnych/ a sledovania účinnosti liečby.

image002

Elektroimpedančná mamografia

neinvazívna, bezpečná metóda vyšetrenia prsníkov určená na vizualizáciu a diagnostiku patologických zmien prebiehajúcich v tkanivách mliečnej žľazy.

neoplazia2

Termografia

Bezkontaktná neinvazívna zobrazovacia diagnostická metóda, ktorá v reálnom čase zaznamenáva teplotné vzorce a teplotné asymetrie a tak pomáha diferencovať…

image019

Rádiometria

RTM-diagnostika (mikrovlnná rádiometria) je vysoko citlivá neinvazívna diagnostická metóda na posúdenie funkčného stavu prsného tkaniva a má veľký význam…