ADRESA:Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava Tel.:+421 907 777 008

ERI analýza zdravia umelou inteligenciou (AI)

Hĺbkové vyšetrenie zdravotného stavu a korekcia vašich zdravotných problémov pomocou umelej inteligencie


Vyšetrenie prístrojom ERI, je komplexná diagnostika ľudského organizmu, ktorá dokáže odhaliť široké spektrum chorôb alebo symptómov, ktoré môžu predznamenať sklon k budúcim zdravotným problémom. Včasné odhalenie symptómov je veľmi dôležité z hľadiska efektívnosti zabránenia negatívnej prognózy a vstupu ochorenia do jeho akútnej či chronickej fázy. ERI umožňuje zaviesť opatrenia, ktoré zamedzia tomuto postupu, čím dokáže značne zredukovať rozsah vyšetrení, ako aj zrýchliť priebeh celej liečby.


ERI vám pomôže:


– Hĺbkovú analýzu zdravotného stavu a korekciu patológií
– Odhalenie základnej príčiny vzniku vášho ochorenia
– Harmonizáciu metabolizmus a funkcie jednotlivých telesných systémov
– Detoxikáciu tela od patogénov a toxínov
– Elimináciu  emočnej záťaže
– Regeneráciu buniek a orgánov


  • Viac informácii:
Viac informácii:

Prístroj ERI dokáže diagnostikovať a harmonizovať okrem iného aj vírusy, baktérie, plesne, imunitný systém, nervový systém, pohybový aparát, alergény, patogény, toxíny, stres, nutričné zásoby, jednotlivé sústavy orgánov ako napríklad vylučovacie, tráviace a iné a taktiež dokáže zlepšiť duševné zdravie a napomáha tak zvyšovať celkovú kvalitu života. Prístroj ERI je tiež vhodný na podporu preventívnych opatrení a ako podpora zdravého životného štýlu.

Vyšetrenie ERI prístrojom je neinvazívne, vykonáva ho skúsený odborník  a prebieha v príjemnom prostredí našej kliniky.  Doba trvania jednej terapie je 60 minút a podľa odporúčania a potreby korekcie zdravotného stavu klienta terapiu opakovať, čím sa zaháji potrebný harmonizačný a liečebný proces resp. sa zavedú preventívne opatrenia pri rôznych zdravotných ťažkostiach.


Ako to funguje ?


Ultracitlivá anténa

zaznamenáva elektrické emisie orgánov a tkanív

Každý orgán vysiela jedinečné elektrické pole, ktoré možno považovať za jeho elektrický podpis. Ak orgán nefunguje správne, zmení sa jeho elektrická emisia. To znamená, že tento elektrický jazyk môžeme použiť na identifikáciu toho, či je orgán zdravý alebo nie.

Digitalizovaný signál

sa odosiela do cloudového softvéru ERI

Softvér ERI obsahuje databázu viac ako milión spektrálnych dynamických markerov – z ktorých každý predstavuje digitalizovanú informáciu o konkrétnom orgáne v zdravom stave. ERI softvér porovná pacientove markery s referenčnými markermi v databáze a poskytne okamžitú informáciu o hlavných odchýlkach, ktoré reprezentujú skryté alebo manifestované ochorenie.

Práca s prístrojom ERI

.


O Alterum Medica


Sme klinika neinvazívnej diagnostiky a liečby chorôb, ktorá Vám ponúka nadštandartnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v medicínskych odboroch vnútorného lekárstva, onkológie, kardiológie, športovej traumatológie, diabetológie, dietológie, reumatológie, chirurgie, dermatológie a estetiky, mamológie, gynekológie, neurológie, gastroenterológie, nefrológie aj stomatológie.

Rýchly kontakt


info@alterummedica.sk

+421 907 777 008


V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov a nejasností nás bez váhania kontaktujte telefonicky alebo mailom. Sme pripravení Vám odpovedať.

Copyright Alterum Medica 2023. All rights reserved.