Radi vás privítame na novej adrese:Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava Tel.:+421 907 777 008

DIAGNOSTIKA ZDRAVOTNÉHO STAVU DYNAMICKÝMI TECHNOLÓGIAMI

Princíp diagnostiky spočíva v meraní elektrokardiogramu a analýze variability srdcovej frekvencie. Diagnostický prístroj „Omega Dinamika“  je mimoriadne dôležitý pre vyšetrenie všetkých kategórií občanov: od mladých ľudí, ktorí si ešte „nenahromadili záťaž“ v podobe rôznych chorôb, až po ľudí v zrelom, staršom a senilnom veku, ktorí majú určité odchýlky v zdravotnom stave.

„Omega Dinamika“ je zariadenie, ktoré zaznamená akýkoľvek vplyv na organizmus, na jeho systémy. Hlavnou výhodou je možnosť ukázať stav „pred“ a „po“. Je to dôležité vidieť ako pre terapeuta, aby videl, aký účinok má doporučená terapia, tak pre pacienta, aby mal jasnú motiváciu robiť to, čo väčšinou nerobí, keď nevidí, ako na to reaguje jeho telo.

Meranie sa robí na základe merania pulzu na obidvoch zápästiach, trvá cca 6 minút a poskytuje veľa údajov o tom, ako funguje vegetatívna regulácia, neurohumorálna regulácia, aká je úroveň emocionality, imunity, aká je adaptácia organizmu, teda, ako funguje homeostáza, ukazuje porovnanie faktického a biologického veku, rovnováhu vyrábanej a odovzdávanej energie bunkami, energetické prietoky v čakrách a meridiánoch a podobne.


O Alterum Medica


Sme klinika neinvazívnej diagnostiky a liečby chorôb, ktorá Vám ponúka nadštandartnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v medicínskych odboroch vnútorného lekárstva, onkológie, kardiológie, športovej traumatológie, diabetológie, dietológie, reumatológie, chirurgie, dermatológie a estetiky, mamológie, gynekológie, neurológie, gastroenterológie, nefrológie aj stomatológie.

Rýchly kontakt


info@alterummedica.sk

+421 907 777 008


V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov a nejasností nás bez váhania kontaktujte telefonicky alebo mailom. Sme pripravení Vám odpovedať.

Copyright Alterum Medica 2023. All rights reserved.