ADRESA:Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava Tel.:+421 907 777 008

SW Max Pulse new

max.jpg

Neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence, kvantitativní zhodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti tenkých a tlustých cév a úrovně stresového zatížení.

1. Vyšetření rovnováhy autonomního nervového systému a analýza stresového zatížení

– neinvazivní vyšetření, které nás o informuje o prediktorech nespecifického zdravotního rizika

  • Analýza bilance autonomního / vegetativního / nervového systému – poukazuje na rizika stresových onemocnění / deprese, úzkost, nespavost, bolesti hlavy, únava /, kardiovaskulárních onemocnění / hypertenze, ateroskleróza, IM / infarkt myokardu nebo CMP / cévní mozková příhoda /, rozvoje inzulínové rezistence, zda diabetes mellitus 2. typu
  • Variabilita srdeční frekvencie- ukazatel biologického stárnutí a přítomnost arytmií
  • Úroveň stresového zatížení a míra odolnosti vůči stresu

O stresu je nutné mluvit, protože se považuje za jeden z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

V menší míře není stres škodlivý, naopak umožňuje adaptaci a zvyšování výkonu, přizpůsobování se těžším podmínkám. Tělo se s ním vyrovná.

Pokud však stres trvá déle nebo se často opakuje, dochází k včerpaniu adaptačních mechanismů, což má škodlivé účinky pro tělo i psychiku. Dochází ke vzniku psychosomatických onemocnění. Pychická zátěž se projeví onemocněními, které s ní zdánlivě nesouvisejí.

i_7f5ad8a90e1a5a10_html_335fdd11

2. Fotopletysmografické vyšetření cév

Neinvazivní vyšetření, které informuje o stavu periferního cévního systému / tenkých cév /, stavu kardiovaskulárního systému / tlusté cévy a srdce / a úrovni kornatění tepen / aterosklerózy /

i_7f5ad8a90e1a5a10_html_7b0d9ab0

Vyhodnocení APV /akcelerovaná pulzní vlna/

i_7f5ad8a90e1a5a10_html_ad1c245

Vyhodnotí srdeční výkon, elasticitu, pružnost cév, zbytkový objem krve / čím jsou cévy méně pružné, tím více krve v nich zůstává, dochází k hromadění krve, nižšímu srdečnímu výdeji a přetěžování srdce /.

Vyhodnocení úrovně aterosklerózy:

Page-3-Image-6

Ateroskleróza – tvorba aterosklerotického plátu = zbytnění a snížení elasticity tepen, především látek tukové povahy, krevních buněk, fibrotické tkáně, a druhotně vápníku na stěnách tepen.

Ateroskleróza vede k řadě závažných komplikací jako je IM / infarkt myokardu / nebo CMP / cévní mozková příhoda /

Průběh vyšetření:

Vyšetření je neinvazivní, trvá dvě minuty.

Nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

Využíváme jej jako součást vyšetření spolu s neinvazivním analyzátorem krve APM ANESA. – přejít na “celkové vyšetření krve a stavu vnitřních orgánů”

Výsledek vyšetření:

Analýza 1. – Zpráva o stavu stresu:

Analýza 2. – Fotopletysmografické vyšetření cév:

Připravila : Mgr. Mrenková Lucia

 

O Alterum Medica


Sme klinika neinvazívnej diagnostiky a liečby chorôb, ktorá Vám ponúka nadštandartnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v medicínskych odboroch vnútorného lekárstva, onkológie, kardiológie, športovej traumatológie, diabetológie, dietológie, reumatológie, chirurgie, dermatológie a estetiky, mamológie, gynekológie, neurológie, gastroenterológie, nefrológie aj stomatológie.

Rýchly kontakt


info@alterummedica.sk

+421 907 777 008


V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov a nejasností nás bez váhania kontaktujte telefonicky alebo mailom. Sme pripravení Vám odpovedať.

Copyright Alterum Medica 2023. All rights reserved.