ADRESA:Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava Tel.:+421 907 777 008

Novinky v Alterum Medica – Pripravujeme nové terapie

novinky.png

Našim pacientom už viac ako 4 roky prinášame tie najkvalitnejšie služby v oblasti neinvazívnej medicíny. Profesionálne terapie a prístroje efektívne odhaľujúce choroby a problémy pacienta, ktorým môže predchádzať. My riešime najmä príčinu, až potom dôsledok. Dovoľte nám predstaviť v skratke naše terapie a novinky, na ktoré sa môžete tešiť.

SPINOR

Zdravotnícka pomôcka novej generácie. Technológia Spinor je postavená na efekte biorezonancie. Čo to znamená? Špeciálny kryštál (polovodič) – arsenid gallia, ktorý je v elektronike dobre známy, má v čase zapnutia vlastnosť zaznamenávať informácie o všetkom elektromagnetickom žiarení v jeho blízkosti tzn. (bunky tela, vírusy či baktérie vo vašom tele). Následne po vypnutí opätovne vyžaruje zaznamenané informácie.

Nakoľko sú mikroorganizmy vystavené ich vlastným frekvenciám, dochádza k rezonančnému účinku. Vďaka tomu sa ich životná aktivita začína potlačovať a po určitom čase chorá bunka umiera. Vďaka Spinoru vieme diagnostikovať rôzne ochorenia ako diabetes, ochorenia štítnej žlazy, neurotické poruchy či ochorenia kardiovaskulárneho systému.

 

GNO – PLASON

Generátor air plazmy, prístroj PLASON, sa používa na aplikáciu oxidu dusnatého. Bezbolestnosť a neinvazívnosť tejtoterapie, zabezpečuje príjemné fúkanie oxidu dusnatého na postihnutú oblasť u pacienta.

NO (oxid dusnatý) významne, okrem iného, očisťuje cievny systém až po kapiláry, od kardiovaskulárnych plátov. Zabezpečuje tak výrazne rýchlejšiu regeneráciu kože, svalov, šliach. Lieči chronické a zápalové choroby kĺbov a nervov. Vysoko účinná liečba pre ľudí s diabetes mellitus a sprevádzajúcich symptómov – diabetická noha, neuropatie, nefropatie. Výrazný stimulant imunitného systému a orgánov so zníženými funkciami.

 

 

 

EMIDOSKOP

Prístroj EMIDOSKOP poskytuje neinvazívne meriania organizmu pacienta, kde presnou diagnostikou zistíme skryté patológie. Identifikuje elektrickú premennnú vášho biopola, rýchlosť a smer rotácie SPINOV.

Prístroj je schopný za necelú minútu neinvazívne nasnímať a porovnať v dynamike vyše pol milióna údajov.Takto nachádzame súvislosti symptómov a príčin ich vzniku u pacienta. Presná komplexná diagnostika je polovica úspešnej liečby.

OMEGA

Digitálny analyzátor biorytmov človeka.

Prístrojom Omega snímame a zisťujeme z pulzu, meraného na obidvoch zápästiach, ako fungujú systémy organizmu, aká je úroveň imunity, biologická opotrebovanosť organizmu vo vzťahu k jeho skutočnému veku, miera zakyslenia, elektrická aktivita mozgu, energetické prietoky v čakrách a podobne. Analýzou variability srdcovej frekvencie, ktorá primárne reaguje na všetko okolo nás, ako aj v nás, sa dá zhodnotiť stav fungovania systémov organizmu, a taktiež účinnosť liečebného procesu, ktorú následne navrhneme.

Prístroj je digitálny analyzátor ľudských biorytmov. Naša nová informačná technológia neurodynamiky na základe hardware-softwarového komplexu. Útok na organizmus v podobe vírusu, infekcie či choroby, ako prvý cíti náš srdcovo-cievny systém. Práve v ňom dokáže prístroj zachytiť a merať prvé odozvy. Neinvazívnou metódou do pár minút zistíme fungovanie systémov organizmu ( rytmy srdca a mozgu).

Prístroj ERI

Prístroj ERI je modernizovaným Emidoskopom, alebo pôvodne Complex Medical Expert (CME). Slúži na presnú diagnostiku skrytých patológii pacienta. Technológiou ERI dokážeme urobiť presný rozbor dynamiky spektrálneho stavu organizmu pacienta.

Ako to vyzerá v praxi? Reverzný snímač pracuje so spinovými poľami ľudského tela, ktoré sa menia na elektromagnetické signály. Zachytáva a analyzuje ich rýchlosť, podľa ktorej vieme určiť ako prekonané, tak blížiace sa ochorenia organizmu. Prístroj zapisuje elektrickú premennú nášho biopoľa. Je schopný za necelú minútu neinvazívne nasnímať a porovnať v dynamike vyše pol milióna údajov.Takto nachádzame súvislosti príčin a následkov (prejavených symptómov) pacienta. Naša presná komplexná diagnostika je polovica úspešnej liečby.

DETOXIKÁTOR

Jedinečné zariadenie, ktorého fungovanie je založené na kombinácii rezonančných a vortexových fyzikálnych technológií. Vďaka aktivácii vody vytvára zdravé energetické pole s polomerom 30 metrov.

Ako to funguje?

Použitie prístroja nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti, stačí ho naplniť bežnou vodou z vodovodu a zapojiť do zásuvky. Ďalej sa voda, umiestnená v pohonnej jednotke, pohybuje pozdĺž stanovených trajektórií s vopred stanoveným polomerom. V dôsledku toho dochádza ku kondenzácii elektrónov v médiu (vode) a emitujú sa elektromagnetické vlny s pozdĺžnou elektrickou polarizáciou. Podložka, na ktoré klient leží, emituje pole, ktoré mení stav všetkých vodných médií v okruhu 30 metrov, redukuje disharmónie v tele a harmonizuje energiu buniek ľudského organizmu.

Výsledok? Aktivuje imunitný systém, normalizuje činnosť nervového systému, podporuje odstraňovanie toxínov, účinkuje proti zápalovým procesom, posilňuje kosti či uvoľňuje únavu a redukuje bolestivosť kĺbov.

Valeoskan

Prístroj Valeoskan slúži na vyšetrenie elektrofyziologických reakcií ľudského tela. Využíva 4 základné diagnostické metódy. Identifikujeme ním možné nábehy a choroby (predispozície, somatické ochorenia, úroveň stresu, alergie na potraviny apod.) či odhaľujeme patologické zmeny v počiatočných štádiách. Táto diagnostika zdravia umožňuje vykonávať vyšetrenia všetkých orgánov a telesných systémov s vysokou spoľahlivosťou.

Faradaiova klietka

Nechodiaci chodí. Nevidiací vidia. Nepočujúci počujú. Terapia na základe sily tibetského dreva s kladne zaporným poľom, ktoré odoberá nahromadenú energiu buniek v éterickom tele a odovzdáva ju spracovanú podľa stavu, ako človek a organizmus potrebuje. 10-15 min je základ terapie. Pacient leží a medituje.

Stella

Je výkonejšia verzia ako spinor – pre vážne prípady a ich diagnostiku. Žiarenie magnetického poľa, ktoré napomáha správnemu vývoju buniek a ich usmernenia.

Napráva a diagnostikuje polia každého orgánu. Žalúdok, srdce, pľúca, štítna žľaza, nosohltan, oči zrak, sluch, orgány reči, pečeň, ladviny,  tenké črevo, hrubé črevo, pankreas, močový systém. Pacient si lahne na minimálne 20 min. Každý orgán na diagnostiku minimálne 5 minút.

O Alterum Medica


Sme klinika neinvazívnej diagnostiky a liečby chorôb, ktorá Vám ponúka nadštandartnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v medicínskych odboroch vnútorného lekárstva, onkológie, kardiológie, športovej traumatológie, diabetológie, dietológie, reumatológie, chirurgie, dermatológie a estetiky, mamológie, gynekológie, neurológie, gastroenterológie, nefrológie aj stomatológie.

Rýchly kontakt


info@alterummedica.sk

+421 907 777 008


V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov a nejasností nás bez váhania kontaktujte telefonicky alebo mailom. Sme pripravení Vám odpovedať.

Copyright Alterum Medica 2023. All rights reserved.